مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

درمان وسواس شدید

8 نشانه مبنی بر نیاز شما به درمان افسردگی و اضطراب چیست؟

امروزه نظریه های بسیاری درباره افزایش افسردگی مطرح است


وسواس در کودکان چگونه است ؟

متاسفانه ابتلا به اختلال وسواس فکری و رفتاری نه تنها زندگی خود کودک را تباه می کند بلکه بازتاب ویرانگرش همه اطرافیان فرد مبتلا را نیز به طور منفی تحت تاثیر قرار می دهد .


اختلال خود زشت انگاری چیست ؟

افرادی که به اختلال بدریخت انگاری بدن دچار هستند اشتغال ذهنی با نقص تخیلی در ظاهر یا چهره خود دارند