مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر افسردگی

آیا استرس باعث بیماری در انسان می شود؟

یکی از دلایلی که استرس همواره مورد مطالعه قرار گرفته است و در بیشتر جاها در مورد آن می خوانیم و می بینیم ، تاثیر بالقوه آن بر سلامت فرد است.


اعتماد به نفس چیست و چگونه می توان فهمید که میزان آن چقدر است؟

اعتماد به نفس یعنی اطمینان داشته باشید که می توانید کاری را در حد استاندارد خاصی انجام دهید


آیا نگرانی مفید است یا مضر؟

این که بتوانید تشخیص دهید نگرانی هایتان مضر یا مفید هستند باید آن ها را در باور هایی که هستند شناسایی کنید