یکی از دلایلی که استرس همواره مورد مطالعه قرار گرفته است و در بیشتر جاها در مورد آن می خوانیم و می بینیم ، تاثیر بالقوه آن بر سلامت فرد است. برای مثال کسانی که در معرض شغل های پر استرس هستند با خطر افزایش بیماری های قلبی و عروقی ارتباط دارند.

چگونه استرس باعث بیماری می شود؟

استرس می تواند از طریق مکانیزم های به هم وابسته سبب ایجاد بیمازی شود که بر اساس مطالعاتی که جانستون انجام داده است شامل دو فرایند حاد و مزمن است. 

فرایند مزمن:

   دیدگاه برجسته درباره رابطه میان استرس و بیماری این است که استرس به علت تعامل طولانی مدت عوامل فیزیولوژیکی ، رفتاری و روانشناختی باعث بیماری می شود. و این بیماری ها می تواند در افرادی که آمادگی ژنتیکی دارند بیشتر باشد. 

فرایند حاد:

حمله های قبلی معمولا به دنبال فعالیت ورزشی،، خشم، بیدار شدن ناگهانی از خواب و بروز تغییرات در ضربان قلب و فشار خون رخ می دهد. حملات قلبی رویداد های حادی هستند که پارگی شریان و تشکیل لخته خون را شامل می شوند. و مطالعات او نشان می دهد که استرس حاد می تواند موجب بروز مشکل ناگهانی قلبی شود. 

استرس و تغییرات رفتاری:

مطالعات نشان داده است که تاثیر استرس بر عوامل خطرزای این بیماری، از جمله افزایش کلسترول خون، فشار خون بالا، و مصرف سیگار است. این عوامل خطر زا تحت تاثیر رفتار هستند 

مصرف سیگار با طیفی از بیماری ها از جمله سرطان، بیماری های قلبی و عروقی مرتباط است. و بین مصرف سیگار و استرس می توان رابطه پیدا کرد و تحقیقات نشان می دهد که افرادی که سیگاری هستند وقتی در معرض استرس قرار می گیرند تمایل بیشتری به مصرف سیگار دارند. 

مورد بعدی مصرف الکل است که مصرف زیاد آن با بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های کبدی همراه است. از آن جایی که تنش به حالاتی نظیر ترس، اضطراب، افسردگی و آشفتگی اطلاق می شود افراد الکل را راهی برای کاهش تنش می دانند و مصرف این افراد در این دوران بیشتر می شود 

رژیم غذایی از طریق تغییر وزن بدن یا زیاد و کم مصرف کردن مواد غذایی خاص بر سلامت تاثیر می گذارد. در واقع برخی از افراد در هنگام مواجه شدن با استرس شروع به پرخوری می کنند و برخی دیگر دچار کم خوری می شوند.

بر اساس مطالعات مشاوره روانشناسی ورزش به دلیل تاثیر بر وزن بدن و اثرات سودمندی که بر سلامت قلب دارد با سلامت عمومی در ارتباط است اما پژوهش ها نشان می دهد که استرس ممکن است از میزان ورزش کردن کم کند. 

حوادث مورد دیگری است که می توان به آن اشاره کرد. و در واقع مطالعات نشان داده است که استرس سبب افزایش میزان حوادث رخ داده در خانه، محل کار و جاده می شود.

بیمار بودن به خودی خود می تواند رویدادی استرس زا محسوب شود. و درواقع استرس مس تواند سبب ایجاد تغییرات رفتاری شود که با وضعیت سلامت فرد مرتبط هستند.

همچنین استرس باعث ایجاد تغییذات فیزیولوزیکی می شود که بر نحوه شروع و پیشرفت بیماری تاثیر می گذارد. استرس باعث ایجاد تغییراتی در در فعالیت سیستم سمپاتیک می شود و این تغییرات سبب سلامت و شروع بیماری دارند. تولید طولانی مدت آدرنالین و نورآدرنالین منجر به تشکیل لخته های خون، افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، ضربان نا منظم قلب، رسوب چربیو ضعف سیستم ایمنی می شود و این تغییرات می تواند احتمال بروز بیماری های قلبی و کلیوی را افزایش دهند.

البته همه افرادی که استرس دارند دچار بیمری نمی شوند و بلکه به عوال بسیار زیادی نظیر ژنتیک، بیماری های زمینه ای، کنترل، شخصیت و حمایت اجتماعی، تفاوت های فردی در واکنش به استرس و ... است. 

طبق نظر دکتر افسردگی افراد نسبت به استرس واکنش های متفاوتی دارند و عوامل روانشناختی در تغییر کارکرد ایمنی تمرکز کرده اند و آن ها به ویژه به بررسی نقش خلق، باور ها و ابراز هیجان و استرس می پردازند. و در واقع مطالعات نشان می دهد که خلق مثبت با کارکرد بهتر ایمنی و خلق منفی با کارکرد ضعیف ایمن مرتبط است. و باورهایی نظیر این که نگرش بد بینانه در زندگی که در آن افراد خود را به خاطر اشتباهاتشان سرزنش می کنند، سلامت ضعیف تر در آینده را پیش بینی می کند. دیگری ابراز هیجان که عدم ابراز هیجان به ویژه هیجان های منفی در موقعیت های استرس زا می تواند مضر و آسیب رسان باشد. 

همانطور که دیدی استرس سبب بروز مشکلات زیادی در سلامت فرد می شود و به همین دلیل یادگیری مهارت های اساسی برای مدیریت استرس و هر آن چه که می تواند شما را در مواجه شدن با استرس کمک کند ، مهم خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با بهترین کلینیک روانشناسی در ارتباط باشید و هر آن چه باعث بهبود شرایط زندگی و سلامت تان خواهد شد را آموزش ببینید.