مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر روانشناس ایرانی

چطور افرادی که از شما متنفرند جذب شما می‌شوند؟!

شاید با شخصی در ارتباط باشید که مجبورید با او کار کنید و یا عضوی از خانواده ای باشد که می خواهید با او صلح کنید.


چه مواردی در ارتباط ما با دیگران تاثیر گذار است ؟

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نیاز داریم با افراد مختلف در ارتباط باشیم .


8 نابود کننده اساسی ازدواج چیست ؟

ازدواج و زندگی مشترک نیازمند مراقبت پیوسته است و هر گونه غفلت به آن اسیب وارد خواهد کرد .