ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نیاز داریم با افراد مختلف در ارتباط باشیم . اعضای خانواده ، دوستان ، آشنایان و ... افرادی هستیم که در طول شبانه روز با آن ها سر و کار داریم . در چنین جامعه ای بر قراری ارتباط موثر با افراد مختلف لازم و ضروری است .دکتر روانشناس ایرانی بیان می کند که  قبل از بر قراری ارتباط با دیگران باید بدانیم که چه باور و نگرشی نسبت به خودمان داریم و با چه دیدی به دیگران نگاه می کنیم . و به همین دلیل در ادامه مواردی را که تحت تاثیر قرار می دهند را بیان می کنیم .

فیلتر های ذهنی :

فیلتر های ذهنی عواملی هستند که مانع دیدن واقعیت می شوند و در پردازش اطلاعات اختلال به وجود می اورند . شما زمانی که تحت تاثیر یک اتفاق ناراحت کننده هستید ، ممکن است تمام واقعیت های اطراف را تیره و منفی تجربه کنید . زمانی که ما تحت تاثیر احساسات و هیجانات قرار می گیریم ، آمیگدال که یکی از قسمت های مغز احساسی است ، کنترل ما را در اختیار قرار می دهد . در این شرایط مغز جدید که مسئول تفکر منطقی است ، تحت تاثیر امیگدال قرار می گیرد و ما نمی توانیم درست و همه جانبه فکر کنیم . و باید این فیلتر های ذهنی را کمتر کنیم تا بتوانیم در هر شرایطی تصمیمات منطقی و درست بگیریم . 

دنیای مطلوب :

دکتر ویلیام گلاسر بیان می کند که هیچ دو نفری واقعیت بیرونی را یکسان درک نمی کنند . خوش بین ها و بد بین ها ، عاقلان و دیوانگان در دنیای واحدی زندگی می کنند ولی هرکدام دنیا را به گونه ای متفاوت می بینند . در حقیقت ما بخش قابل توجهی از واقعیت را انگونه که دوست داریم دریافت و ادراک می کنیم . بر اساس تئوری انتخاب دلیل ادراکات متفاوت ما از واقعیت ، به دنیای مهم دیگری مربوط است که خاص هر کدام ماست و آن را دنیای مطلوب می نا میم . این دنیای کوچک و شخصی از تصاویر خاص تشکیل شده است که هرکس بعد از تولدش آن را خلق می کند و در تمام عمر ادامه دارد . دنیای مطلوب ما متشکل از افراد و وسایلی است که بسیار دوستشان داریم و بخش مهمی از دنیای مطلوب ما را عقاید و باور هایی که داریم ، تشکیل داده است .

چرا افراد مختلف ادراک متفاوتی دارند ؟   

تفاوت در دانش و اطلاعات:

بر اساس نظر بهترین روانشناس بالینی این واقعیت را باید همیشه در نظر بگیریم که ممکن است دانش و اطلاعات ما در مورد یک واقعیت بیرونی کامل نباشد . میزات اطلاعاتی که داریم سهم زیادی در تفسیر و پذدازش اطلاعات در مغز ما دارند . هر چقدر دانش و اطلاعات ما دقیق تر و کامل تر باشد ، ادراک ما نیز به واقعیت نزدیک تر خواهد بود . بنابراین تا موقعی که در رابطه با موضوعی اطلاعات کاملی نداریم ، نباید در مورد آن قضاوت شود .

تفاوت در ارزش ها و دنیای مطلوب :

مطالعات مشاوره خصوصی خوب نشان می دهد که ممکن است یک نفر صداقت جز ارزش هایش باشد . وقتی شخصی به او دروغ می گوید به شدت ناراحت می شود و حتی ممکن است با او قطع رابطه کند . اما فرد دیگر صداقت در لیست ارزش هایش قرار ندارد یا جز اولویت های بعدی او است . این شخص به راحتی می تواند با دروغ کنار بیاید یا اگر  به فردی که در دنیای مطلوب ما قرار دارد ، توهین شود ، معمولا نسبت به ان واکنش نشان می دهیم . به همین دلیل در ارتباطات خودمان باید دقت کنیم که برای ارزش ها و دنیای مطلوب دیگران ارزش قائل شویم . 

تفاوت در خواسته ها و نیاز ها :

در لحظه ای که یک رویداد بیرونی یا اتفاقی را مشاهده می کنیم ، توجه ما بیشتر به خواسته ها و نیاز های خودمان است . چون مغز قدیم ما فقط یک وظیفه دارد و ان هم حفظ بقا است و مغز ما اتفاقات را به شکلی تفسیر می کند که به نفع ما و با توجه به خواسته های ما است . با توجه به این که خواسته های افراد مختلف متفاوت است ، بنابراین ادراک های متفاوتی وجود دارد .

تفاوت در باور ها و نگرش ها :

باور ها و نگرش ما در خانواده ، مدرسه ، جامعه و فرهنگی که در آن رشد کرده ایم ، شکل می گیرد . کتاب هایی که می خوانیم نیز در شکل گیری باور های ما نقش دارند 

خود پنداره :

خود پنداره یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ادراک است . برای مثال اگر از شخصی تعریف و تمجید کنید که خود پنداره ی ضعیفی دارد و خود را نا توان و بی عرضه می داند ، تعریف و تمجید می کنید ممکن است این رفتار شما را چاپلوسی یا دورویی تلقی کند و از صحبت شما ناراحت شود ولی شخصی که خود پنداره ی قوی دارد از این صحبت شما خوشحال می شود . برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران کلینیک روانشناسی انتخاب نو که توسط خانم دکتر باقری و اقای دکتر تابع جماعت تاسیس شده است در جهت تقویت خود پنداره و رشد فردی و همچنین یادگیری مهارت های ارتباطی در ارتباط باشید .