مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر سکس

توصیه های بسیار مهم و اساسی برای عروس و داماد ها و یا همان تازه ازدواج کرده ها!

اگر که شما با شناخت، علاقه و آگاهی شروع زندگی مشترکتان را جشن گرفته اید، اولین قدم برای یک زندگی موفق و خوشبخت را برداشته اید. اما فکر نکنید که چون ازدواج کردید دیگر همه چیز تمام شده است،


زوج درمانی و ازدواج های خوشبخت

برقراری ارتباط کلید روابط شاد بین افراد است و هدف زوج درمانی حل و فصل مشکلات زن و شوهر برای داشتن زندگی شاد بدون کشمکش یا مشاجره است.