مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر سکس

فرایندهای مولد تعارض و دعوا بین زوجین از دیدگاه مشاور خانواده خوب در تهران چیست؟

مطالعات روانشناسی در مورد رفتار انسان ها نشان می دهد که تعارض جزیی گریز نا پذیر از روابط انسانی است


توصیه های بسیار مهم و اساسی برای عروس و داماد ها و یا همان تازه ازدواج کرده ها!

اگر که شما با شناخت، علاقه و آگاهی شروع زندگی مشترکتان را جشن گرفته اید، اولین قدم برای یک زندگی موفق و خوشبخت را برداشته اید. اما فکر نکنید که چون ازدواج کردید دیگر همه چیز تمام شده است،


زوج درمانی و ازدواج های خوشبخت

برقراری ارتباط کلید روابط شاد بین افراد است و هدف زوج درمانی حل و فصل مشکلات زن و شوهر برای داشتن زندگی شاد بدون کشمکش یا مشاجره است.