مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسان معروف تهران

تصمیم های عجولانه برای ازدواج ممنوع !

در زندگی امروزی عشق و ازدواج به شدت با یکدیگر پیوند خورده اند


شخصیت سر سخت چگونه شکل می گیرد و زندگی مشترک با چنین فردی چگونه خواهد بود ؟

اختلال شخصیت وسواسی یا سر سخت مشغول جزییات و قوانین هستند