مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسی وسواس

چه کار کنیم که ناراحت نشویم ؟

زمانی که در گیر احساسات شوید ، نمی توانید به شکلی موثر از عهده ی موقعیت بر آیید و به احتمال زیاد خودتان را ناراحت می کنید .


درمان وسواس توسط مشاور در كلينيك روانشناسي امكان پذير است

روانشناسان در مرکز مشاوره ، همواره بر این اعتقاد هستند که کمک همیشه در کنار شماست و کافی است که به سمت آن حرکت کنید.