مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس تهران

انواع مرزهای شخصی از منظر مطالعات روانشناسی

در یک توصیف گسترده‌تر، مرزهای شخصی در روان‌شناسی نمایانگرکنترل فرد بر فضاهای مختلف زندگی اوست. این مرزها نقش مهمی در تعیین حد و مرز بین فرد و محیط اطراف ایفا می‌کنند.


با خانواده و انواع آن اشنا شوید.

تعریف خانواده اغلب در ذهن افراد، وجود پدر و مادری با فرزند یا فرزندانی در زیر یک سقف را ترسیم می کند اما به طور معمول خانواده فقط همین شکل  موجود در ذهن ما را ندارد.


وقتی دچار استرس می شوید چگونه عمل می کنید؟

به خاطر فشار هایی که وجود دارد روزانه افراد استرس زیادی را تحمل می کنند و همه ی ما ممکن است ان را به میزان بالایی تجربه کرده باشیم.


کدام اضطراب از دیدگاه مراکز روانشناسی بین کودکان شایع است؟

بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه آسیب شناسی روانی کودکان در مراکز روانشناسی ، اختلال های اضطرابی به دلیل میزان شیوع بالا و پیامدهایش از اهمیت زیادی برخوردار است.