مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس خانواده خوب تهران

آیا می‌توان نا موفق بودن یک ازدواج رو از قبل پیش بینی کرد؟

ازدواج شیوه ای از زندگی را پیش روی شما قرار می‌دهد که در آن همسران به یکدیگر عشق می‌ورزند، احترام می‌گذارند و هر روز به نحوی از یکدیگر قدردانی می‌کنند


رابطه مهارت های ارتباطی با صمیمیت زناشویی چیست؟

  از موارد مهم در هر زوجی داشتن ارتباط مناسب با همسر در ازدواج است.


چرا دل کندن از روابط نا مناسب برای ما دشوار است؟

گاهی عاشق کسی می‌شویم که به جای آن که باعث آرامش ما شود، روان ما را آزرده می‌کند.