از موارد مهم در هر زوجی داشتن ارتباط مناسب با همسر در ازدواج است. ارتباط خوب و صحیح بین افراد خانواده باعث رشد احساسات و ارزش ها می شود و دلیلی مهم برای داشتن خانواده ای سالم و کار آمد در نظر گرفته می شود. یعنی می توان گفت که زمانی که افراد خانواده از الگوهای ارتباطی موثری استفاده می‌کنند ، انتقال و درک واضح از محتوا و هر پیامی دارند و از همه مهم تر این که نیاز های روانی یکدیگر را ارضا می کنند و ارتباط و شرکت در اجتماع را تداوم می بخشند. بنابراین الگو های ارتباطی شخصیت ، یادگیری، اعتماد به نفس، قدرت انتخاب و تصمیم گیری افراد خانواده را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و می توان گفت که یکی از ریشه های اصلی مشکلات مختلف در خانواده است.  ارتباط فرایندی است اجتماعی که به وسیله‌ی آن، اطلاعات، افکار، عقاید و احساسات یک فرد یا گروه یا زبان یا رفتار مشترک به طرف دیگر انتقال می‌یابد تا سبب تفاهم، هماهنگی و ادراک یا رفتار واحد بین گیرنده و فرستنده شود. 

ارتباط دارای چه اجزایی است؟ 

ارتباط دارای دو جز کلامی و غیر کلامی می باشد که به صورت مختصر هر کدام را مطرح می کنیم.

ارتباط کلامی:

طبق نظر بهترین روانشناس ایرانی انسان دنیایی از کلمات و معانی را دارا می‌باشد. انسان با تنیدن کلمات در یکدیگر، به زندگی خود معنا می‌دهد. انسان از کلمات برای بیان خویش و معنا بخشیدن به زندگی و فعالیت هایش استفاده می‌کند. کلمات از آن رو که وسایلی برای انتقال اطلاعات و خلق پیام ها هستند، کار مهمی را انجام می‌دهند ولی خود کلمات اطلاعاتی نیستند که ما انتقال می‌دهیم. کلمات تنها تصور اطلاعات و اشیا هستند و لغات را برای ایجاد پیام های پیچیده تر کنار هم می گذاریم. زبان نقشی دو جانبه بر عهده دارد از یک طرف منشا ارتباط است و از طرف دیگر ، مخاطب طرف گفت و گو است و به او پاسخ می‌دهد. ما در زندگی روزمره نه تنها از زبان به عنوان وسیله تعامل اجتماعی سود می جوییم ولی تنها در صورتی می توانیم زبان را بیاموزیم که ابتدا نحوه تعامل را یاد بگیریم. 

ارتباط غیر کلامی:

بر اساس گفته‌ی روانشناس خانواده خوب تهران جایگزین ارتباط کلامی می‌شود زمانی که ارتباط کلامی غیر ممکن و نا متناسب باشد و یا ارتباط کلامی را معنا می دهد و معنی کلماتی را که بیان شده اند تغییر می دهد و به طور عمد و غیر عمد پیامی متضاد با آن چه گفته شده را بیان می کند و همچنین به گفتگو نظم می دهد و عواطف و نگرش ها را نشان می دهد و همچنین احترام را نشان می دهد. 

مهارت های ارتباطی:

بر قراری ارتباط با دیگران و تعامل اجتماعی نیازی بنیادی ، قدرتمند و همگانی در میان انسان ها است. ما از تعامل لذت می بریم و ارتباطات باعث ایجاد تغییرات مثبت در حالت ها و هیجانات کمک می کند. نا توانی در برقراری ارتباط با دیگران، موجب انزوا، تنهایی، نا خشنودی و افسردگی می شود و گفتگو کردن راه اصلی برای تبادل ایده ها و افکار با یکدیگر و مهم ترین جز ارتباطی است. و در واقع راهی است که از طریق آن می فهیم که افراد دیگر چگونه احساس می کنند ، به چه فکر می کنند، و چه کاری انجام می دهند. افرادی که دارای سطح بالایی از مهارت ها هستند به راحتی با استرس مقابله می کنند، با تغییرات مهم زندگی بهتر انطباق پیدا می کنند و سازگار می شوند و احتمال این که دچار تنهایی، اضطراب و افسردگی شوند کمتر است.و از همه مهم تر این که از روابط فردی صمیمانه خودشان احساس رضایت بیشتری دارند.

تفاوت های جنسیتی در ارتباطات:

بر اساس مطالعات مشاوره ازدواج ایرانیان زنان گفتگو را برای صمیمیت می بینند در حالی که مردان آن را برای اثبات پایگاه و رقابت در نظر دارند. زنان حفظ گفتگو را مهم می دانند و به همین دلیل با تشویق نمودن آن ها به صحبت و پرسیدن سوالات به گفت و گئ ادامه می دهند. اما مردان مردان چنین موقعیتی را سست می دانند و ترجیح می دهند روش های قوی تری مانند اظهار نظر کردن و قطع صحبت دیگران به کار ببرند. در حالت کلی زنان به توجه، درک، صمیمیت، اعتبار و اطمینان نیاز دارند و مردان به اعتماد، پذیرش، تحسین و تشویق نیز دارد. و به دلیل نا آگاهی از این نیاز ها رابطه ها با مشکلات زیادی مواجه می شوند. زمانی که نیاز ها و اولویت های افراد توسط همدیگر شناسایی شود و به آن ها پاسخ داده شود در این صورت بسیاری از ناراحتی ها و مشکلات رفع خواهد شد.

همانطور که گفتیم مهارت های ارتباطی در رابطه زوجین بسیار مهم و اساسی است و نداشتن آگاهی کافی در این زمینه مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. از این رو زوجین قبل از ازدواج باید این مهارت ها را یاد بگیرند تا از بروز بسیاری از مشکلات بعد از ادزواج جلوگیر یکنند و بتوانند از همان ابتدا ازدواج سالم و کار آمدی را داشته باشند. برای مشورت با مشاوران مطب تخصصی روانشناسی در ارتباط باشید.