مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس غیر حضوری

چرا تنبلی می کنیم ؟

بسیاری از افراد در زمان هایی که مبتلا به افسردگی و یا نگران هستند تنبل می شوند و قدرت حرکت خود را از دست می دهند


چهارشنبه سوری و هیجانات

چهار شنبه سوری یکی از جشن های ایرانی می باشد که در غروب سه شنبه اخر سال برگزار می شود