مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس و مشاور خانواده

آیا واقعا خنده دوای هر دردی است؟

نده برای هر فردی ممکن است که عادی باشد اما باید بدانیم که خنده چقدر می تواند موثر باشد.


افزایش شانس موفقیت در ازدواج از نظر دکتر مشاوره ازدواج

نیاز به برقراری رابطه ای پایدار، صمیمی و توام با عشق و محبت از مهم ترین دلایلی است که هر فردی را به سمت ازدواج سوق می دهد.