مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

سکستراپیست

چگونه مشاوران ازدواج با تکنیک های توجه آگاهی در حل مشکلات جنسی زوجین کمک می‌کنند؟

زمانی که مشکلی در رابطه زناشویی و خانوادگی و عمیق تریم و صمیمانه ترین روابط خود تجربه می‌کنیم،


نشانه‌های مشکلات در رابطه عاطفی چیست؟

رابطه‌ی عاطفی سالم برای هر انسانی مهم است زیرا که می‌تواند به شدن روان و عملکرد‌های فرد را تحت تاثیر قرار دهد.


الگوهای رهبری در روابط و فواید روابط برابر زن و مرد چیست؟

در زندگی نقش ها را با مشاهده و تقلید از افراد مهم که اغلب مادر و پدر ما هستند، یاد می‌گیریم.


واجبات رابطه ی جنسی در رابطه ی زناشویی

در بیشترین رابطه های زناشویی ،رابطه ی جنسی ضروری قلمداد می شود .


وابستگی عاطفی چیست و راه های غلبه بر آن چیست ؟

وابستگی عاطفی در برخی از افراد در ارتباط با خانواده ، دوستان ، همسر و یا هر فرد دیگری به وجود می آید