مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره تهرانی

چه توقع هایی رابطه ازدواج را تقویت می کند ؟ 5 توقع اساسی برای ازدواج موفق

توقع هایی که رابطه ی ازدواج را تقویت می کند واقع بین و امیدواری است .


عشق به عنوان پایه ای برای ازدواج و مراحل عشق

ارتباط عاشقانه ارتباطی است که در آن اشخاص به میزانی به یکدیگر اعتماد می کنند که موجب آسیب پذیری شان می شود


زوج درمانی در رفع مشکلات خانوادگی چه مزایایی دارد ؟

در جلسات زوج درمانی به به کار گیری روانشناسی ازدواج نقش زن و مرد در بروز و حل مشکلات مشخص می شود .