مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره کودک

اصول تربیت فرزندان بر اساس مطالعات مراکز مشاوره کودک چیست ؟

تربیت و تعلیم نوعی هنر است و برای دستیابی به آن باید در چهار چوب خاصی عمل کرد .


مشاوره کودک و توصیه های روانشناس کودکان به والدین در مرکز مشاوره کودک

مشاوره کودک در مرکز مشاوره کودک به والدین کمک می کند تا از بروز بسیاری از اختلالات روانی در کودکان جلوگیری شود.


مشاوره کودک و روانشناس کودک در تربیت کودکان

هیچ کس تربیت کودک و روش های درست فرزند پروری و مشاوره کودک را ساده نمی انگارد.