مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره آنلاین

تعیین اهداف احساسی برای تجربه حال بهتر در زندگی

تعیین اهداف یکی از عوامل کلیدی در موفقیت و پیشرفت فردی است.


کارهایی که اضطراب را بدتر می کند !

اضطراب یک وضعیت روانی است که به طور گسترده در جوامع مختلف و بین افراد مختلف وجود دارد.


نارسیسم ها چه کسانی هستند؟

نارسیسم می تواند به شکل های مختلفی خود را نشان دهد که عبارت اند از:


چگونه پدر و مادر از فرزندان خود قهرمان بسازند !

والدین در ارتباط با فرزندان خود باید سعی کنند که از آن ها قهرمان بسازند و برای دستیابی به توانمندی ، بخشودن و قوی تر شدن فرزندانشان تلاش کنند .


به صورت تلفنی با مشاوران حاذق مشاوره خانواده داشته باشید .

همه اعضای خانواده در درون خانواده دارای رفتار های متفاوتی هستند که افراد در جهت کنار آمدن با این تفاوت های رفتاری نیازمند آگاهی نسبت به برخی اصول هستند


مشاوره آنلاین تصویری و مشاوره غیر حضوری یا همان مشاوره اینترنتی و مشاوره تلفنی چگونه انجام می شود و آیا خوب است؟

 در حال حاضر مطالعات متعدد مشاوره  نشان می دهد که مشاوره اینترنتی  و مشاوره تلفنی ، می تواند در بسیاری از موارد موثر باشد.


مشاوره آنلاین و مشاوره اینترنتی

این بار به معرفی مرکز مشاوره آنلاین و مشاوران آنلاین می پردازیم:مشاوره آنلاین یامشاوره مجازی از خدماتی محسوب می شود که مراجعین می توانند از طریق اینترنت و راه های ارتباطی مجازی با مشاورین در ارتباط باشند.