مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره قبل ازدواج

عوامل شخصیتی موثر در سازگاری زناشویی

یکی از زمینه های سازگاری در انسان ، ازدواج است و یکی از مهم ترین تصمیم گیری های یک فرد در زندگی است


مشاوره قبل ازدواج در مرکز مشاوره چه مدت به طول می انجامد؟

مشاوره قبل از ازدواج معمولا کمک زیادی به زوج های جوانی می کند که برای مشاوره به مرکز مشاوره مراجعه می کنند