مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره روانشناسان

جوانان و موانع ازدواجی که با آن ها درگیر هستند!

ازدواج جوانان یکی از مسائل مهمی بوده است که همواره مورد مطالعه قرار گرفته است.


8 دروغ بزرگ درباره‌ی ازدواج چیست؟

باورهای اشتباهی در زندگی مشترک هستند که می توانند رابطه را آشفته سازند و از برقراری رابطه ای موفق جلوگیری می کنند


6 عادت افراد همدل چیست؟ چگونه همدلی را در خود افزایش دهیم؟

ما می‌توانیم در طول زندگی مهارت همدلی را در خود پرورش دهیم و از آن به عنوان نیرویی برای تحول اجتماعی استفاده کنیم.