مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره روانشناسی تخصصی

عشق در روانشناسی چگونه توصیف می شود؟

یکی از نظریه های اساسی مثلث عشق اشتنبرگ است


4 راه برای این که بتوانید بعد از شکست عشقی دوباره شاد شوید!

مطالبی که در ادامه اشاره می کنیم به هر کسی که به نحوی درگیر جدایی بوده و آن را تجربه کرده است کمک می کند تا دوباره به زندگی طبیعی خودش برگردد.


عوامل موثر بر کاهش استرس تحصیلی کودکان و نوجوانان چیست ؟

تحقیقات روانشناسان نشان می دهد که به جز عده ای که دچار نگرانی مزمن همراه با یک بیماری روانی خاص هستند ، افکار نگران کننده و ایجاد اضطراب و استرس در هنگام انجام یک تکلیف ، بیشتر از هر وقت دیگری احساس می شود