مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره قبل عروسی

چگونه با همسرم صحبت کنم که دعوا نشود؟

بسیاری از افراد زمان صحبت کردن با همسرشان به جای استفاده از کلام، دیدگاه و .... با بحث و جدل و سرزنش، سکوت، قهر و دعوا با طرف مقابل رو به رو می شوند.


آیا به اختلال شخصیت مرزی دچارید ؟

اگر که به اختلال و یا بیماری دچار هستید باید درباره ی آن آگاهی کامل داشته باشید ولی نباید آن را نادیده بگیرید و باعث آزار اطرافیانتان هم شوید .