مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاورین خانوادگی

فرد اسکیزوتایپال به عنوان شریک زندگی چگونه خواهد بود ؟

افراد اسکیزوتایپال از آن جایی که نسبت به طرد شدن بسیار حساس هستند ، بیشتر اوقات عمر خود را در تنهایی به سر می برند .


چرا مجذوب فرد چسب می شوم ؟

رابطه ی عاطفی با فرد وابسته به این معنا است که شما با فردی وارد رابطه شده اید که بدون کسب راهنمایی از دیگران تصمیم گیری برایش دشوار است