مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور تهران

چرا شوهرم به حرف هایم گوش نمی دهد؟

زن ها ومرد ها به طور داتی تفاوت های اساسی با هم دارند و این مسئله خود به تنهایی سبب بروز مشکلات و اختلافات زیادی می شود.


سکس تراپی چیست و درمان مشکلات مربوط به روابط جنسی در مطب روانشناسی چگونه انجام می شود؟

شیوع مشکلات جنسی در جامعه ی ما پایین نیست و در بیشتر مواقع می توان گفت که مشکلات جنسی به جای مورد پذیرش واقع شدن مورد سرکوب، مقاومت و مبارزه قرار می گیرد.