مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور خانواده ایرانیان

نامزدی طولانی مدت چه اثراتی به رابطه دارد ؟

امروزه بسیاری از زوج ها نامزد شدن را سر آغازی برای زندگی مشترک خود قرار داده اند .


مانع هایی که اکثر زوج ها با آن ها رو به رو هستند ، چیست ؟

برای این که زوج موفقی باشید باید به مهارت های زناشویی تسلط داشته باشید و این مسیر می تواند برای هر فردی دشوار باشد