مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور خانواده حرفه ای

بعد از دعوا با همسر چطور برخورد کنیم ؟

دعوا و بحث یک اتفاق کاملا طبیعی در هر رابطه ای می باشد اما این که در هنگام دعوا چه می کنید و چه می گویید و یا بعد از آن چه واکنشی دارید خیلی اهمیت دارد .


مشاور خانواده چه کمکی به درگیری های خانوادگی در بین زوجین انجام می دهد؟

مشاور خانواده در بین زوجین، نه تنها کمک فراوانی به خود افراد می کند بلکه مراجعه به کلینیک مشاوره و استفاده از روانشناس خانواده از بروز مشکل بینخانواده ها نیز جلوگیری می کند.