مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور روانشناس تهرانی

چگونه یک فرد می تواند برای خود احترام قائل شود ؟

هر فردی برای این که خوشحال باشد و روابط خوبی برقرار کند و از نظر روانی در وضعیت متعادلی به سر برد ، باید احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشد


ذهن آگاهی برای اختلال وسواس

اختلال وسواس ویژگی های خاص خود را دارد و یکی از مباحث چالش بر انگیز در روانشناسی می باشد .


6 راه برای سرمایه گذاری در رابطه ی عاطفی درست چیست ؟

ایجاد روابط موثر یعنی بالا بردن کیفیت رابطه از این طریق که مدام در حساب عاطفی خود سرمایه گذاری کنیم .