مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور روانشناس حضوری

زن ها چه می خواهند ؟

زن ها معمولا دو شکایت از همسر خود دارند اول این که زمانی که به او نیاز دارم ،


چرا بحث کردن زوجین زیان بار است ؟

در نخستین روز های آشنایی با همسرتان ، شیفته ی یکدیگر بودید و هر آن چه در همسر خود می دیدید دوست داشتید


راه های درمان افسردگی بعد از شکست عشقی چیست ؟

عوامل شکست عشقی متفاوت است و می تواند به دلیل وارد شدن به رابطه عاشقانه با فردی اشتباه ، فرار از تنهایی و .... باشد که ممکن است این اتفاق قبل یا بعد از ازدواج باشد .