مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور متخصص ازدواج

تخریب روحی در دوران کودکی چه تاثیری به ازدواج فرد در بزرگسالی دارد؟

همه ما مسائل حل نشده از دوران کودکی داریم که آن ها را به روابط خود می آوریم و تا حدی زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.


زوج درمانی

مسائلی را که در تمام مقالات زوج درمانی و مشاوره ازدواج شرح دادیم در باب مشخصات کسانی بوده است که مشکلات و اختلالات شخصیت داشته اند و به کمک روانشناس زوج درمان به چکیده ای از ویژگی های آنان پرداخته ایم.