مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشورت با مشاور

هرآنچه که باید درباره کم رویی بدانید و راه های درمان کمرویی

کم رویی یک الگوی رفتاری طبیعی است که فرد در زمان مواجهه و تعامل با دیگران و یا موقعیت جدید احساس ناراحتی، اضطراب و ترس کرده و در ابراز احساس، افکار و رفتارش با مشکل رو به رو می شود.


10 باور اشتیاه که دختران را در دام ازدواج اشتباه می اندازد!

ازدواج یکی از تصمیم های مهم در زندگی افراد می باشد و باید به آن توجه خاص شود