مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب روانپزشکی

چرا از ازدواج کردن می ترسیم ؟

زمانی که فرد بیان می کند که از ازدواج کردن می ترسد و از قول دادن و تعهد دادن می ترسد ، ناشی از ترسی نا خود آگاه و پنهان است


دلایل افسردگی در کودکان و نوجوانان چیست ؟

افسردگی علاوه بر بزرگسالان در کودکان و نوجوانان نیز دیده می شود و کودک در هر مرحله از رشد ، برای دفاع از خود و رویارویی با افسردگی ، به گونه ای خاص واکنش نشان می دهد .