مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسی ایرانیان

خطا های شایع در فرزند پروری چیست ؟

خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی شامل گروهی از افراد است و نقش مهمی در پیشرفت و اجتماعی شدن بازی می کند .


6 دلیلی که افراد ازدواج می کنند ، چیست ؟

رابطه ی میان زن و شوهر ، از شگفت انگیز ترین رابطه ها می باشد .