مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسی خوب در ایران

ازدواج با بیمار دو قطبی چگونه خواهد بود ؟

میانگین سنی شروع اختلال دوقطبی 26 سال می باشد و تعداد زنان و مردان مبتلا به این بیماری برابر می باشد .


چرا بسیاری از از زوج ها درباره ی مسائل جنسی با یکدیگر صحبت نمی کنند ؟

هدف  از بر قراری رابطه جنسی احساس پسوند و امنیت ، اعتماد به همسر دارای امیال جنسی ، کاوش بدن خود و طرف مقابل ، و برای اکثر افراد  تجربه کردن رهایی جنسی از طریق ارگاسم ، می باشد .