مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسی غیر حضوری

چگونه با آدم های دشوار کنار بیاییم ؟

در این متن سعی داریم توضیح دهیم که چگونه ارتباط درست وصحیحی با انواع افراد دشواری که در اطراف ما هستند ، بر قرار کنیم .


چگونه بدن و ذهن خود را آرام کنیم ؟

بر اساس مطالعاتی که در حوزه ی روانشناختی انجام شده است ، همه ی ما انسان ها باید بیاموزیم که از فشار های روانی یا استرس درونمان آگاهی پیدا کنیم