برای داشتن زندگی مشترک موفق داشتن آرامش درونی الزامی است و به این معنی است که زندگی پر از فراز و نشسب است و پر از اتفاقاتی است که از کنترل ما خارج هستند و باعث ناراحتی ما می شوند ولی ما باید بپذیریم که برخی از حوادث از کنترل ما خارج هسنند و اگر که منتظریم شرایط خوب باشد و هیچ اتفاقی نیفتد و یا این که منتظر باشیم که کسی بیاید و ما را خوشبخت کند این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا که خوشبختی را شرط بر شرایط و یا افراد دیگر کردیم که در این شرایط خوشبختی کار دشواری خواهد بود.طبق نظر روانشناس قبل ازدواج ما خودمان تنها کسی هستیم که می توانیم باعث خوشبختی و یا بد بختی خودمان شویم و نمی توانیم توقع داشته باشیم که کسی بیاید و ما را خوشبخت کند و یا منتظر شرایطی باشیم که ما را خوشبخت کند. زمانی مه از درون قوی باشیم هیچ مسئله ای نمی تواند ما را از پا در بیاورد و شاید برای مدتی ذهن ما را درگیر کند و یا ناراحتمان کند اما طولی نمی کشد که خود را جمع می کنیم.

مقاومت نکردن در مقابل تغییر :

در همه جای دنیا تغییر باعث پیشرفت می شود و هیچ چیزی در دنیا بدون تغییر نیست زیرا که تغییرات بدون اجتناب هستند. اگر که در مقابل آن ها مقاومت کنیم دچار مشکلات زیادی خواهیم شد. تغییر برای هر فردی دشوار است زیا که باید از محیط امن خودمان خارج شویم و به همین دلیل باید تغییرات را بپذیریم و شروع به رشد کنیم .

راهکارهایی برای نجات از یکنواخنی در زندگی مشترک :

رها کردن:

طبق نظر مشاوران خانواده رها نکردن آن چه که در گذشته اتفاق افتاده و درگیر شدن با افکار منفی و غرق در آن ها باعث حال بد ما خواهد شد و ما را درگیر با یکنواختی خواهد کرد. برای این که بتوانید از یکنواختی نجات پیدا کنید باید اتفاقات گذشته را رها کنید و در جهت داشتن شرایط بهتر در زندگی پیش رویتان تلاش کنید.

صحبت کردن با یکدیگر:

با یکدیگر در باره زندگی تان صحبت کنید و نقاط قوت و ضعف همدیگر را شناسایی کنید و البته این کار نباید با سوء استفاده، توهین و یا تحقیر باشد بلکه باید سعی کنید که بر حسب آن ها تغییراتی را در خود ایجاد کنید تا زندگی شاد تری در کنار هم داشته باشید.

خود را محدود نکنید.

سعی کنید که از محدوده امنتان بیرون بیایید و نگویید که شرایط به همین منوال خوب است این فکر باعث می شود که بعد از مدتی برای شما کسل کننده و یکنواخت شود. 

هدف های کوچک داشته باشید.

برای این که به موفقیت برسید از همان ابتدا خود را درگیر با هدف های خیلی بزرگ نکنید بلکه دقیقا مشخص کنید که چه می خواهید و برای آن برنامه ریزی کنید و با تقسیم و برنامه ریزی به هدف های کوچک تر سعی در رسیدن به موفقیت های بزرگ داشته باشید.

عاشق خودتان باشید.

ما باید در زندگی عاشق خودمان باشیم تا دیگران نیز عاشق ما شوند. اگر که فردی قادر نباشد که خودش را دوست داشته باشد ممکن نیست احساس کند که طرف مقابل او را دوست دارد. به همین دلیل دوست داشتن خود یکی از موارد مهم در هر رابطه ای است.

چگونه دعوا کردن را بلد باشید.

اختلاف نظر ها و دعوا ها از زندگی مشترک جدا نمی شود و هر زوجی با آن ها درگیر خواهد بود و ما نمی توانیم وجود آن را انکار کنیم. به همین دلیل باید چگونگی حل این چالش ها را باید بلد باشید. به این منظور زمانی که بحثی پیش آمد اول سکوت کنید و منتظر باشید تا جو آرام شود و بعد از ان درباره اختلافتان صحبت کنید و سعی کنید که طرف مقابل را متهم نکنید و خودتان را نیز مقصر همه اتفاق ها ندانید بلکه فقط مسئله را مطرح کنید و درباره آن صحبت کنید تا بحث به حاشیه کشیده نشود و سعی کنید که هر دو نفر در این گفتگو شرکت کنید و به همدیگر اجازه دهید تا حرفش را بزند و بعد از مطرح شدن مسئله بسیاری از سوء تفاهم ها شناسایی می شوند سعی کنید که در مورد مشکل به تفاهم برسید .

در زندگی مشترکتان باید موارد زیرا را در نظر داشته باشید که:

هر گز به دنبال تغییر دادن همسرتان نباشید و باید بپذیرید که همسرتان همین است و او را درک کنید و در این صورت است که فشار کمتری را حس خواهید کرد. و همچنین سعی کنید که در هنگام صحبت کردن به حرف های طرف مقابل با دقت گوش دهیم و شنونده خوبی باشیم و از طرفی باید توانایی عشق ورزی داشته باشیم و آن را نثار همسرمان کنیم و از آن به هیچ وجه غافل نشویم و از همه مهم تر این که همه ی ما انسان ها عیب هایی داریم و هیچ انسانی بی عیب نیست به همین دلیل باید توانایی گذشت و بخشیدن را نیز در خود پرورش دهیم تا زندگی بهتری را در کنار همسرمان تجربه کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با کلینیک روانشناسی در ارتباط باشیم.