از دیدگاه بهترین روانشناس تهران ، از جمله مشکلات برقراری ارتباط زوجین عدم آگاهی از روش حل مسئله است. مادام که احساس خشم بر زوجین حاکم باشد این وضع ادامه می یابد.  طبق نظردکتر روانشناس خانواده ،  زوجین باید احساسات را به طرز غیر تدافعی بگویند و بشنوند. خشم نهفته زوج ها را رو در روی هم قرار می دهد و در این شرایط مسئله غیر ممکن می شود. . طبق نظر مشاور روانشناس اگر زوجین احساسات خود را ابراز کنند و در فضایی آکنده از اعتماد و اطمینان حرف بزنند و به هم احترام بگذارند، به راحتی بیشتری می توانند مسائل را از میان بردارند. توجه داشته باشید که یاد گرفتن گوش دادن و در میان گذاشتن احساسات ساده نیست. اما به کمک یک دکتر روانشناس خوب در مرکز روانشناسی می توانید به صمیمیت بیشتری برسید.احاطه بر این مهارت ها ، مستلزم صرف وقت است، اما کاری شدنی است. چند جلسه درمان در مرکز مشاوره انتخاب نو و انجام تمرین های ارائه شده توسط متخصص روانشناس در منزل ، زوجین را در موقعیت مطلوب قرار می دهد. کسانی که بخواهند و پیگیر باشند به نتیجه می رسند و بسیاری معتقدند این شیوه ها به طرز حیرت آوری موثر هستند. اما خیلی ها در برابر استفاده از این روش ها مقاومت می کنند ، متوجهند که نمی توانند ارتباط موثری ایجاد کنند و با این حال وقتی به آن ها راه و روش نشان داده می شود مقاومت و لجاجت می کنند. طبق نظر بهترین دکتر روانشناس در تهران برقراری ارتباط موثر مستلزم تلاش و کوشش از سوی خود زوجین است. باید با برخی از احساسات ناخوشایندی که تلاش های شما را برای رسیدن به هدف بی نتیجه می کند مبارزه کنید.

 


 

دکتر روانشناس ده طرز تلقی که مانع ابراز احساس هستند را معرفی می کند.و دلایل به وجود آمدن اختلافات بین زن و شوهر چیست ؟

1-    ترس از اختلاف : روانشناس خوب در خصوص این مورد بیان می کند که فرد ممکن است از احساسات خشمگینانه یا از رو به رو شدن با دیگران بترسند. معتقد است که کسی که می خواهد با دیگران رابطه حسنه داشته باشد باید از بحث و مشاجره بپرهیزد. و معتقد باشد که با اظهار نظر خود دیگران را ناراحت کند.

2-    کامل گرایی احساسی: طبق نظر روانشناس خانواده  ، فرد معتقد است که باید از احساساتی نظیر خشم ، حسادت ، افسردگی یا اضطراب بری باشدو باید همیشه منطقی و بر احساسات خود مسلط باشد. نمی خواهد ضعیف یا آسیب پذیر قلمداد شود .

3-    ترس از تایید نشدن دکتر مشاوردر مرکز مشاوره روانشناسی به افرادی کمک می کند که از تایید نشدن و از مورد بی مهری قرار گرفتن می ترسند و به همین دلیل احساسات خود را می بلعند تا کسی را ناراحت نکنند و در تلاشند که دیگران را راضی نگه دارند .

4-    رفتار انفعالی تهاجمی : قیافه در هم کشیدن ، ظاهر نکردن رنج و خشم ، و به جای در میان گذاشتن صادقانه احساسات خود آن را در سینه حبس کردن و به جای ابراز احساس سکوت کردن تا دیگران احساس گناه کنند . مشاور خانواده این موارد را شناسایی و به افراد در جهت ارتباط خوب کمک می کند.

5-    احساس در ماندگی : بهترین روانشناس خانواده  در مرکز مشاوره و روانشناسی به افراد کمک می کند تا عقاید زوجین به این موضوع که هرقدر تلاش کنند رابطه شان درست نمیشود و به همین دلیل سکوت می کنند تغییر کند . این افراد ممکن است احساس کنند که قبلا همه چیز را امتحان کرده اند و بی فایده بوده است. و ممکن است به این اعتقاد باشند که همسرشان بیش از حد سماجت می کند و قابل تغییر نیست.

6-     عزت نفس کم :  افراد معتقدند که نباید احساسات خود را ابراز کنند و از دیگران توقع داشته باشند و فکر می کنند که همیشه باید دیگران را راضی کنید و توقعات آن ها را برآورده سازید.

7-    خود به خودی : فرد معتقد است که این حق اوست که هنگام ناراحتی ، احساسات و افکار را دقیقا آن گونه که هست بیان کند. و معتقد است که هر تغییری در طرز ارتباط مصنوعی و خنده دار است.

8-    ذهن خوانی : طبق نظر دکتر مشاور روانشناس کلینیک روانشناسی انتخاب نو ، بعضی از زوجین معتقدند که اشخاص باید بی آن که حرفی بزنند باید از احساسات طرف مقابلشان خبر داشته باشند و عذر موجهی پیدا می کنند تا احساسات خود را بروز ندهند و در این شرایط چون دیگران نیاز ها را براورده نمی کند ، فزد رنجیده خاطر می شود.

9-    از خود گذشتگی : از ابراز خشم خود ترسیدن به دلیل این که نخواهد دیگران از دانستن این که ناراحت شده ، خوشحال شوند و و از این که احساسات خود را بروز ندهد و خویشتنداری کند خوشحال است.

10-   نیاز به حل مسائل : هنگام اختلاف با دیگران به جای طرح آشکار احساسات خود و به جای این که نظرات دیگران را بخواهد ، دور خود می چرخد تا گرفتاری را شخصا هر طور که می تواند از میان بردارد.

هریک از موارد بالا ممکن است در زوجین باشد و همین موارد باعث به وجود آمدن مشکلات ارتباطی بین آن ها شود. برای شناسایی هر یک از موارد و جایگزین کردن موارد مناسب و صحیح برای داشتن ارتباط خوب کمک گرفتن از یک روانشناس خوب در مراکز روانشناسی تهران مناسب بسیار ایده آل خواهد بود.