خیانت همسر از مسائلی است که معمولا از نظر افراد مراجعه به مرکز خانواده درمانی تهران نیز برای حل آن و حل مشکل خانوادگی اثر گذاری خاصی ندارد. خیانت زناشویی از نظر بسیاری از کسانی که به مراکز مشاوره مراجعه نمی کنند غیر قابل حل می باشد و تنها راه در مقابل این مشکل جدایی و طلاق است. مشاور خیانت همیشه تلاش می کند تا به افراد بفهماند خیانت بزرگ ترین مشکل دنیا نیست و به جای جدایی می توان راه های دیگری را برگزید. از نظر روانشناس خیانت در مرکز مشاوره افرادی که با این بحران در زندگی خود روبه رو می شوند دست به خود تخریبی زیادی می زنند و این افراد خشم و ناراحتی خود را به صورت مناسب تخلیه نمی کنند و در بسیاری از موارد این ناراحتی تبدیل به عدم اعتماد به نفس و افسردگی نیز می گردد.

دکتر مشاور خیانت از کسانی که خیانت می کنند می خواهد تا ابتدا اجازه دهند تا همسرشان درباره فشاری که این عمل آنها وارد نموده صحبت کند و درباره احساسی که پیدا نموده اند حرف بزنند. چنانچه این تخلیه روحی و روانی در کلینیک روانشناسی خیانت و زیر نظر متخصص مشاور خیانت باشد ، مشاور می تواند از بیراهه رفتن فرد جلوگیری کند و با همراهی مناسب به بروز مناسب خشم افراد کمک کند. از نظر مشاور روانشناس خیانت ، چنانچه زوجین بتوانند به روش صحیح به تخلیه خشم ، پذیرش و ریشه یابی علت وجود خیانت پی ببرند می توانند زندگی مشترک خود را بازسازی نمایند.


بسیاری از افراد، چه کسانی که به آنها خیانت شده و چه کسانی که خیانت می کنند پس از این اتفاق نیاز به روان درمانی در مرکز مشاوره دارند. این افراد نیازمند شنیده شدن و بیان احساسات خود هستند یک مشاور خیانت خوب می تواند انتخاب مناسبی برای این افراد باشد تا زندگی خود را در آینده از آسیب هایی که در اثر این اتفاق به نابودی می کشاند، نجات دهند. بهترین روانشناس خیانت ، بروز خیانت را تحت عواملی می داند که در زمان مناسب به آنها رسیدگی نشده است و چه بسا با مراجعه به موقع به یک متخصص روانشناس می شد تا از بروز آن جلوگیری نمود.

یکی دیگر از موضوعاتی که بهترین مشاور خیانت به آن توجه می کند فرزندانی هستند که در این خانواده ها زندگی می کنند. مراجعه به مشاور خانواده و کمک گرفتن از یک روانشناس خوب کودک می تواند زندگی این کودکان را نجات دهد. خواه ناخواه کودکان این خانواده ها در معرض آسیب های روانی بسیاری قرار می گیرند و چنانچه درمان مناسب و تحت نظر مشاور کودک برای آن ها تعبیه نشود احتمال آن که این کودکان افراد خیانت کننده یا کسانی که مورد خیانت قرار می گیرند، باشند نسبت به کودکان دیگر بسیار زیاد است. اعتمام به نفس این کودکان و عزت نفس آنها در این بحران های خانوادگی مورد حجوم جدی قرار دارد.