تکنیک های درمانی در کلینیک روانشناسی انتخاب نو بسیار متفات می باشد. دکتر روانشناس بر اساس نیاز فرد و روشی که فرد به آن واکنش نشان می دهد برای درمان ، در مرکز مشاوره انتخاب نو استفاده می کنند. کسانی که برای دربافت خدمات روانشناسی خوب به کلینیک روانشناسی مراجعه می کنند از مشکلات متفاوتی رنج می برند اما همگی یک هدف عمده را دنبال می کنند. دست یابی به آرامش و احساس خوشبختی در زندگی .بهترین روانشناس مشاور تلاش می کند تا با بهترین روشهای تخصصی به افراد برای رسیدن به این هدف کمک کنند.

در این مطلب سعی بر آن داریم تا نمونه هایی از تکنیک های درمانی که در کلینیک روانشناسی انتخاب نو از آن استفاده می شود را بیان کنیم.

روش روانکاوی : روانکاوی یکی از مهمترین روشهای درمانی در روانشناسی می باشد . در این روش روانکاو سعی می کند تا علل و عوامل مشکلات فرد را در سبک زندگی و گذشته فرد جستجو کند . دکتر روانکاو در فضایی آرام و بدون تنش به فرد اجازه می دهد تا تمامی فشار ها ، درد ها و رنج های خود را به یاد آورد و درباره آن صحبت کند. درمان روانکاوی معمولا درمانی زمانبر می باشد. اما این امکان را به افراد می دهد تا مشکلات روحی و روانی خود را به صورت ریشه دار حل نمایند.

روش درمان رفتاری : در درمان رفتاری روانشناس بر یادگیری افراد تمرکز می نماید و تلاش می کنند تا رفتار های فرد را بر اساس روشهای مختلف تغییر دهند و رفتار های جدیدی را جایگزین آن کنند. دکتر مشاور رفتار های نا مطلوب فرد را شناسایی کرده و تلاش می کند تا با ایجاد محرک های مختلف اختلالاتی همچون :اختلالات اضطرابی ، اختلالات جنسی ، اختلالات رفتاری کودکان و افسردگی را درمان کنند.


روش خانواده درمانی : در این روش درمانی تمرکز مشاور بر اعضاء خانواده و حل مشکلات آنها می باشد. در این شیوه درمانی  خانواده و یا اعضاء در جلسات مشاوره به صورت گروهی شرکت می کنند و متخصص روانشناس روابط بین افراد و جایگاه هر فرد در خانواده را مورد برسی قرار می دهد تا با توجه به آن موقعیت به حل مشکات افراد بپردازد.

روش درمان فردی : در درمان فردی دکتر مشاور بر روی اهداف ، انگیزه ها و هیجانات فرد فعالیت می کند. روانشناس خوب سعی می کند تا به فرد کمک کند تا اهداف بیهوده و اهداف مفید را در افراد شناسایی کند و به فرد کمک کند تا جایگاه مناسبی بر اساس استعداد ها ، برای آن بیابد. در مراکز مشاوره ای که درمان فردی اولویت اصلی را دارد ، سلامت روانی افراد مورد برسی قرار می گیرد و جایگاه اجتماعی افراد تقویت می شود. روانشناس فردی برای مشاوره شغلی ، یافتن استعداد ها ودرمان استرس یسیار مفید هستند.