از دیدگاه بهترین مشاوران در زمینه روانشناسی خانواده یکی از دشوارترین کارها در روابط زناشویی کنار آمدن با اختلافات و نقطه نظر های متفاوت است. وقتی زن و شوهر با هم توافق نداشته باشند ، بحث آن ها به مشاجره می کشد و بعد بی مقدمه جنگ و نزاع شروع می شود. ناگهان گفت و گوی دوستانه به پایان می رسد و آن ها به دلخور کردن یکدیگر ، سرزنش کردن ، شکایت کردن ، توقع و شک و تردید روی می آورند.

بر اساس مشاوره خانواده و زناشویی ، زن و شوهر با مشاجره نه تنها احساسات خود را جریحه دار می کنند ، بلکه به روابط زناشویی خود لطمه می زنند. طبق نظر  مشاوران خانواده درست به همان شکل که ارتباط مهم ترین عنصر هر رابطه است ، مشاجره اقدامی به شدت مخرب است زیرا ما هر اندازه به کسی نزدیک تر باشیم ناراحت کردن او و ناراحت شدن از او ساده تر است.

بهترین مشاور خانواده کیست ؟ مشاوره چه تاثیری دارد ؟

روانشناس متخصص خانواده توصیه می کند که زوجین از مشاجره با یکدیگر خودداری کنند. دکتر روانشناس در مرکز مشاوره خانواده به زوجین کمک می کند درباره ی نکات منفی و مثبت موضوع گفت و گو کنید . برای رسیدن به خواسته خود مذاکره کنید اما مشاجره را کنار بگذارید در جلسات مشاوره خانواده در مرکز مشاوره انتخاب نو با حضور مشاور ازدواج و مشاور خانواده راه های بیان خواسته های خود را یاد گرفته و صادقانه و بی پرده بتوانید به همسر خود خواسته های خود را مطرح کنید .


 


 

بر اساس نظر روانشناسان خانواده بعضی از زوج ها پیوسته در حال مشاجره و کشمکش هستند، به تدریج عشق میان آن ها می میرد و نابود می شود. در نهایت دیگر بعضی ها احساسات صادقانه ، مهر و محبت خود را از دست می دهند.

مشاور روانشناس در مرکز مشاوره و روانشناسی انتخاب نو میان این دو نهایت موازنه ای ایجاد می کند و با ایجاد مهارت های ارتباطی صحیح و بی آنکه احساسات منفی ناشی از تضاد ها و اختلافات زوجین را سرکوب کند ، از مشاجره اجتناب کنند.

هنگام مشاجره چه اتفاقی می افتد

بدون درک تفاوت های میان زن و مرد ممکن است ناخواسته تن به مشاجره هایی بدهیم که نه تنها همسر ، بلکه خود ما را رنج بدهد. طبق نظر دکتر مشاور خانواده راه اجتناب از مشاجره داشتن ارتباط محترمانه است. اختلاف نظر در حد روش هایی که برای رسانیدن پیام های خود از آن استفاده می کنیم تولید رنجش نمی کند. در شرایط مطلوب لزوما گفت و گو نباید تولید رنجش بکند. به جای آن می توان تن به گفت و گوهایی داد که موارد اختلاف ما را نشان می دهد. مشاوران خوب مطرح می کنند که توجه داشته باشید که همه ی زوج ها لزوما در زندگی با هم اختلاف نظر پیدا می کنند.