مشاوره قبل از ازدواج در مرکز مشاوره توسط دکتر روانشناس ، زوجین را به  ارتباطات باز و مستقیم تشویق می کند و به هر یک از افراد  فرصتی برای گفتگو ارائه می دهد. با مشاوره پیش از ازدواج در کلینیک روانشناسی انتخاب نو زوجین فرایند های ارتباطی خود را مشاهده خواهند کرد و دکتر مشاور پیشنهادات خود را برای چگونگی بهبود این موارد ارائه می دهد. مشاور ازدواج به افراد کمک خواهد کرد که درمورد مسائل و مشکلاتی که بر موفقیت ازدواج زوجین تأثیر بگذارد، به توافق برسند.

مشاوره ازدواج در کلینیک مشاوره  افراد را در جهت کشف نظرات متفاوتی درباره ازدواج و شیوه زندگی و بررسی تکنیک های ارتباطی آنها قبل از ازدواج راهنمایی خواهد کرد .اغلب در مشاوره ازدواج، زوج ها در مورد هر مسئله خاصی نزاع نمی کنند، بلکه فقط مایل به هماهنگی در یک نظام ساختار یافته برای بحث در مورد انتظارات ازدواج و شیوه زندگی قبل از ازدواج هستند. این یک دلیل واقعی و رایج برای مشاوره قبل از ازدواج است.

مشاوران ازدواج هر آنچه که ازدواج آنها و زندگی مشترک آن ها ممکن است با آن مواجه شود یا آنچه که ممکن است موجب نگرانی آنها شود، در طول جلسات مورد توجه قرار می دهد. یک مشاور خانواده با استفاده از مشاوره پیش از ازدواج می تواند به هر زوج در هر گونه مسائل موجود و پیش آمده کمک کند و همچنین مسائل بالقوه و راه هایی را که ممکن است در آینده بتوانند حل کنند، شناسایی کنند. 

اهداف مشاوره قبل از ازدواج چیست؟

در طول روند مشاوره در مرکز روانشناسی در تهران  ، روانشناس به هر فردی کمک می کند که روابط را با شیوه ای عینی تر بررسی کند و همچنین درک اینکه چگونه مسائل فرهنگی یک رابطه را تحت تاثیر قرار می دهند، اعتقادات خانوادگی و فرهنگی بر همه زوجین در زندگی تاثیر می گذارد هرچه زوج یاد بگیرد که این تفاوت ها را شناسایی و مدیریت کند، بهتر است. بهترین مشاور در کلینیک روانشناسی انتخاب نو  می تواند به شناسایی این مشکلات کمک کند . در ادامه می توان گفت که مشاوره قبل از ازدواج توسط دکتر روانشناس کمک می کند تا زوج ها رفتارهای ناکارآمد را شناسایی و اصلاح کنند.

به عقیده مشاورین خانواده ارتباط موثر یکی از مهم ترین عوامل در یک رابطه سالم است. یک دکتر روانشناس خوب به زوج ها کمک می کند تا یاد بگیرند چگونه با یکدیگر صحبت کنند و افکار و احساسات خود را به صورت سالم بیان کنند.