کلینیک روانشناسی باید دارای کامل ترین و پر بار ترین خدمات روانشناسی باشد، یک مرکز روانشناسی خدمات خاصی از جمله درمان وسواس ، درمان افسردگی، زوج درمانی ، درمان استرس ، درمان روانکاوی و .... ارائه می دهد. در این مطلب توضیحات کوتاهی درباره نمونه هایی از مشکلاتی که نیاز به مراجعه به مرکز مشاوره دارد، ارائه می کنیم.

- مشاوره وسواس : کسانی که دچار شستشوی بی اندازه می باشند ، ذهنی درگیر شمارش و مرتب کردن دارند و یا دائم نگران دور ریختن چیزهای به درد نخور در زندگیشان هستن دچار وسواس هستند و نیاز به مراجعه به یک روانشناس وسواس دارند. دکتر وسواس با اموزش به فرد کمک می کنند تا چگونه در مقابل افکار وسواسی خود مقاومت کند.
- مشاوره افسردگی: افسردگی در افراد به شکل های گوناگون خود را نشان می دهد ، افرادی که دچار پرخوری یا کم خوری عصبی هستند یا از فشارهای درونی زیادی رنج می برند که به شکل های گوناگون همچون بی خوابی، پریشانی و... خود را نشان می دهد، این افراد برای ادامه مسیر زندگی حتما نیاز به مراجعه به روانشناس وسواس دارند. یک مشاور حرفه ای با ریشه یابی در علت بروز افسردگی در درمان آن به فرد کمک می کند.
- مشاور زوج درمانی :در بهترین کلینیک های روانشناسی توجه ویژه ای به این بخش می شود، بسیاری از افراد برای ازدواج نیاز به مشاور پیش از ازدواج دارند و گاهی برای ادامه زندگی زناشویی خود نیاز به روانشناس زوج درمانی دارند. مشاوره خیانت، سکس تراپی و مشاور شغلی نیز در این حیطه قرار می گیرند. افراد برای داشتن آرامش در زندگی زناشویی خود از مشاوران زوج درمانی کمک می گیرند.
- مشاوره استرس : در دنیای امروز و با فشارهای فراوانی که به افراد می آید نیاز به روانشناس استرس بسیار زیادی می باشد، افراد زیادی برای مقابله با مشکل استرس به دکتر روانشناس مراجعه می کنند. روانشناس حرفه ای با روشهای نوین و آموزش افراد در زمان های بروز استرس به آنها برای داشتن آرامش در زندگی کمک می کنند.
- مشاور روانکاو : بسیاری از مشکلات افراد ریشه های درونی و ناخودآگاه در افراد دارد، کمک یک روانکاو برای دست یافتن به ناخودآگاه بسیار ضروری است، روانکاوی با شیوه های بسیار پیش رفته با عوامل بازدارنده در بروز ناخودآگاه مقابله کرده و به فرد در درمان کمک می کنند.

روانشناسان در حیطه های بسیار زیاد دیگری همچون روانشناسی کودک، روانشناسی تحصیلی ، مشاوره شغلی ، روان درمانی پویشی و .... نیز کارایی دارد. باید پذیرفت با مشکلات موجود در جوامع امروزی همراه داشتن یک مشاور متخصص بسیار ضروری می باشد.
کلینیک انتخاب نو با ارائه بهترین خدمات در حیطه روانشناسی یکی از بهترین کلینیک های روانشناسی در شمال تهران می باشد. این مرکز مشاوره خدمات کاملی در همه حیطه ها با بهترین متخصصان روانشناسی ارائه می دهد، که می تواند برای افراد نیازمند مشاوره و روانشناسی بسیار مفید باشد.