زمانی که این متن را می خوانید ممکن است احساس کنید که شما هم از آن زن هایی هستید که مهر بیش از اندازه می ورزید و حتی ممکن است که نتوانید آن را در خود  شناسایی کنید و حتی ممکن است چنین مواردی در زندگی شما کاربرد نداشته باشد . ممکن است دوران کودکی شما باپیچیدگی های ظریف تری سپری شده باشد . برای مثال با وجود اسباب معیشت خانواده را فراهم می کرد نسبت به زن ها بی اعتماد بود و چون نمی توانست شمار دوست داشته باشد سبب شده که شما نیز خودتان را دوست نداشته باشید . یا ممکن است مادرتان به شما حسادت می کرد و چشم دیدن پیشرفت های شما را نداشت. در این متن نمی توانیم تمام انواع رفتار های ناسالم در خانواده را مطرح کنیم اما طبق نظر روانشناس خانواده در تهران نقطه مشترک بین همه ی خانواده های ناسالم ناتوانی در شناسایی ریشه های گرفتاری است . و به هر میزان که صحبت درباره ی این مسائل برای افراد ناتوان باشد خانواده نا سالم تری می شود و به افراد آن خانواده لطمه زیادی وارد می شود .

در یک خانواده ی ناسالم ، افراد خانواده نقش های بی انعطاف دارند و در آن ها ارتباط به شدت محدود به مواردی است که با این نقش ها سازگار باشد . در خانواده ناسالم ، افراد نمی توانند خواسته ها ، نیاز ها و احساسات خود را بیان کنند . نقش ها در همه ی خانواده ها مطرح است و وجود  دارداما زمانی که شرایط تغییر می کند افراد خانواده هم باید تغییر پیدا کنند و خود را با شرایط جدید وقف دهند تا بتوانند خانواده را سالم نگه دارند . طبق نظر مشاور تربیت فرزند مادری کردن برای یک کودک یک ساله ، لزوما با مادری کردن به همین شکل برای یک نوجوان سیزده ساله صحیح نیست . نقش مادری باید پیوسته خود را با شرایط تطبیق دهد . در خانواده های ناسالم جنبه های اصلی و مهم واقعیت انکار می شود و نقش ها بی انعطاف باقی می ماند و قتی خانواده نتواند درباره ی مسائل صحبت کنند می آموزند که به احساسات خود بها ندهند و اگر خانواده آن را انکار کند ، فرد نیز آن را انکار کرده و در نهایت به روابط ما با دیگران نیز لطمه وارد می کند مشاوره روانکاوی غیر حضوری و به حالت کلی روانکاوی و خانواده درمانی می تواند چنین مواردی را شناسایی کند . 

ویژگی های زنانی که محبت بیش از اندازه می کنند ؟

 آن چه که در این متن قصد بررسی داریم در خصوص این است که هیچ زنی اتفاقی و تصادفی گرفتار محبت بدون تناسب نمی شود زندگی در جامعه و خانواده موارد قابل پیش بینی برای روابط زن ها می باشد . 

 • در خانواده ای بزرگ شده اید که به نیاز هایتان بها داده نشده است .
 • از آن جایی که از محبت و توجه لازم بی بهره بودید ، سعی می کنید که نیاز برآورده نشده خود را با محبت کردن به دیگران و به خصوص به مردانی که به شکلی محتاج آن به نظر می رسند ، ارضا کنید .
 • چون هرگز نمی توانستید والدین خود را به اشخاصی گرم و پر محبت تبدیل کنید ، سعی می کنید به همسری محبت کنید که محبت شما را بی پاسخ می گذارد .
 • تحت تاثیر شدید ترس از ترک شدن و تنها ماندن قرار می گیرید و هر کاری می کنید که رابطه ی خود را حفظ کنید .
 • شما به مردانی که مهربان ، با ثبات ، قابل اعتماد و علاقه مند به شما جلب نمی شوید و عقیده دارید که مردانی با این ویژگی ها ملال انگیز هستند .
 • تحت تاثیر روابط نا پایدار با دیگران زمینه برای افسرده شدن خود را فراهم می کنید .
 • به نیاز های دیگران توجه کرده و می خواهید هر طور شده آن ها را بر طرف سازید و فرصتی برای خود ندارید و فراموش می کنید که در قبال خود هم مسئولیت هایی دارید .
 • شما مستعد به لحاظ احساسی گرفتار شدن به مواد اعتیاد آور هستید و ممکن است که به شیرین ها گرایش فراوانی داشته باشید .
 • شما معتاد به افکار احساسی هستید و در روابطتان با دیگران به جای توجه به واقعیت ها به آن چه می توانست وجود داشته باشد و به رویا ها و خیال ها توجه می کنید .
 • می خواهید همسرتان را پیوسته کنترل کنید و بر روابط خود با اشخاص تسلط داشته باشید زیرا که در کودکی احساس امنیت خاطر نداشتید و در شرایط کنونی خود را به عنوان زنی می دانید که می خواهد به همسرش کمک کند و کاری برای او انجام دهد .
 • حرمت نفس کمی دارید و خود را لایق خوشبختی و شادی نمی دانید و اعتقاد دارید که دیگران باید این حق لذت بردن از زندگی را به شما بدهند . 
 • در روابط با همسرتان بیشتر مسئولیت ،  احساس گناه و سرزنش را متوجه خود می دانید .
 • از آن جایی که به کمبود محبت عادت کرده اید برای راضی کردن دیگران تلاش فراوانی می کنید .

زنانی که محبت بیش از اندازه می ورزند به انسجام و تمامیت خود در روابط عاشقانه بی توجه هستند و بی جهت می خواهند که رفتار طرف مقابل را تغییر دهند و می خواهند کاری کنند که او احساس متفاوت نسبت به آن ها پیدا کند و برای عملی کردن خواسته خود راه های سلطه جویانه انتخاب می کنند . مشاوره فردی غیر حضوری دلایل مهر بیش از حد را برای فرد توضیح می دهد و بیان می کند که چگونه آن ها را فرا گرفته اید و چگونه می توانید روابط بهتری و سالمی داشته باشید و در نهایت زندگی بهتری را تجربه کنید .