سوگ به معنای واکنش روانی یا تجربه ای نا خوشایند به از دست دادن و یا فقدان یکی از عزیزان است که از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است . در دایره ی فقدان ، سوگ در قبال فقدان و از دست دادن همسر ، فرزند ، اولیا و در درجات بعدی اقوام و آشنایان رخ می دهد . و هر فرد بر اساس رشد و تعالی شخصیتی ، نقش فرد فوت شده در زندگی وی و نوع مرگ ، می تواند سوگ را در شدت کم یا زیاد تجربه کند . امروزه و در این مدت اخیر به دلیل وجود ویروس کرونا تعداد مرگ و میر بسیار افزایش یافته است و تعداد زیادی از خانواده ها به خاطر این ویروس با مرگ ناگهانی عزیزان و بستگان خود مواجه شده اند و به دلیل دشوار بودن شرایط ممکن است که سوگواری آن ها نیز متفاوت شود . در این مطلب با توضیحاتی درباره ی روانشناسی سوگ از سوی مشاور روانشناس می پردازیم تا در پذیرش و مواجهه با آن آگاه شده و آسیب کمتری را تجربه کنند .

سوگ چیست ؟

سوگ مجموعه ای از واکنش های روانشناختی نیبت به یک فقدان است که این فقدان منجر به بروز یک سری نشانه ها در حیطه های روانشناختی مانند ابعاد جسمانی و روانی می شود . طبق نظر بهترین مشاور اینترنتی سوگ یک تجربه طبیعی و جسمانی می باشد که بر اساس فرهنگ هر جامعه متفاوت است . ما زمانی که فقدان می گوییم در واقع به موقعیتی اشاره می کنیم که فرد به آن دلبستگی دارد و چرخه ای است که در آن واکنش های متفاوتی رخ می دهد . 

چه عواملی سوگواری را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

ناگهانی بودن فقدان :

استرس و فشار روانی غیر قابل توصیفی در فقدان ناگهانی تجربه می شود و به خصوص که در موقعیت اخیر بسیار مشاهده می شود و اگر در این گونه از فقدان ها فرد از دست رفته همسر ، فرزند و یا والدین باشد ، سوگواری به شدت بیشتری خواهد شد و حتی آسیب بیشتری متوجه فرد خواهد شد . و هر چه فرد از نا آگاهی نسبت به مرگ برخوردار باشد سازگاری وی با فقدان ناگهانی پیش آمده در سطوح بسیار پایین انجام خواهد شد . 

ماهیت رابطه با فرد از دست رفته :

اینکه به چه اندازه با فرد از دست رفته نزدیک بوده ایم و تا چه اندازه او در زندگانی ما نقش داشته در سوگواری تاثیر مستقیم خواهد داشت . در برخی مواقع شاهد آن هستیم که افراد صمیمیت زیادی با یکدیگر ندارند و یا دلبستگی در آن ها در کمترین میزان ممکن بوده ، و در صورت مرگ یکی ، دیگری به صورت طبیعی سوگ را طی می کند . اما در مواردی رابطه یک فرد با فرد دیگر از جنس دیگری می باشد و افراد در صورت فقدان دیگری ، دنیا را برای خود پایان یافته می پندارند و حتی در نوع سوگواری خویش بیان می کنند که نمی توانند بدون آن ها به زندگی ادامه دهند . روابطی که بین زوجین و پدر و مادر با فرزند ایجاد می شود می تواند در نوع سوگواری تاثیر بگذارد .

سیستم حمایتی :

هر اندازه اطرافیان فرد بازمانده توانایی حمایت از فرد داغدیده را داشته باشند سوگواری می تواند طبیعی و البته آسان تر طی شود . نه تنها در انجام سوگواری بلکه در تمامی ابعاد انسانی و زندگانی اگر فرد از سیستم حمایتی توانا برخوردار باشد آسیب کمتری را تجربه خواهد کرد . به دلیل وجود کرونا اطرافیان مانند گذشته نمی توانند از فرد بازمانده حمایت کنند و این خود مشکلاتی را ایجاد می کند و شرایط بدتری را برای فرد رقم می زند .

مراحل سوگ چیست ؟

مشاوران تلفنی خوب بیان می کنند که هر فرد سوگوار پس از آن که عزیز خود را از دست می دهد مراحلی را طی می کند که بد نیست در کنار علایم و انواع سوگ به آن بپردازیم .این مراحل از قاعده ای کلی و منسجم برخوردار نیست ولی ما اینجا به برخی از این مراحل اشاره می کنیم . 

ضربه :

بهت و حیرت تمام وجود ما را می گیرد و شوک این اتفاق حتی باعث نداشتن تکلم ما می شود و در مواقعی قادر به گریه کردن نیستیم پس از مدتی وارد مرحله بعدی می شویم که انکار است در این مرحله مرگ عزیزمان را قبول نمی کنیم و سعی می کنیم مانند زمانی که فرد زنده بود رفتار کنیم اما پس از آن به یک باره زیر گریه می زنیم ، خلق ما تغییر می کند و دچار بی اشتهایی مفرط می شویم و احتمال دارد کندی روانی حرکتی پیدا کنیم و یا حتی پرخاش های ناگهانی داشته باشیم و دچار افسردگی شویم . در برخی مواقع خود را و در برخی مواقع دیگران را در مرگ عزیزانمان مقصر جلوه می دهیم و حتی دست به سرزنش خود می زنیم و در مرگ عزیزانمان خود را مقصر می دانیم . پرخاش های ناگهانی و تکانه ای نسبت به خود و حتی دیگران مشاهده می شود و در برخی مواقع دیده شده که عصبانیت نسبت به فرد متوفی هم صورت گرفته است آرمان پنداری و بعد از آن واقع گرایی می باشد که با حقیقت دنیا رو به رو می شویم و پذیرش مرگ و تسکین خود می باشد . با سازمان یابی مجدد به فکر باز سازی خود می افتیم و با ساختن خاطراتی یاد او را حفظ می کنیم . و در نهایت با تغییراتی در نگرش ما رو به رو می شویم .

این مراحل در هر فردی بروز می کند و ممکن است مدت آن متفاوت باشد در چنین شرایطی آگاه بودن فرد از مراحل سوگ می توان شرایط بهتری را رقم بزند . افرا بر ای اطلاعات بیشتر می توانند با مطب روانشناسی انتخاب نو در ارتباط باشند .