مشاوره خانواده در مرکز مشاوره اغلب برای کمک به درمان مشکل فردی که بر کل خانواده تاثیر می گذارد، مانند اعتیاد، افسردگی و یا مشکلات رفتاری استفاده می شود. روانشناسی خانواده همچنین می تواند برای رفع مشکلات خانوادگی  مثل درگیری بین افراد خانواده مفید باشد.

مشاوره خانواده در مرکز مشاوره انتخاب نو توسط دکتر روانشناس خانواده یک روش خاص روان درمانی است . روانشناس خانواده مسئله و راه حل را شامل تمام اعضای خانواده می داند . در خانواده درمانی، روانکاو خانواده  معمولا با فرد و همچنین سایر اعضای خانواده ملاقات می کند. تمرکز درمان می تواند بر روی کوچک ترهای خانواده یعنی کودکان باشد که با همکاری روانشناس کودک در کلینیک روانشناسی در بهبود شرایط خانواده بسیار موثر خواهد بود.

مشاوره خانواده، اعضای خانواده را به منظور مشورت در مسائل موقعیتی و ارتباطی ، محیطی را به ارمغان می آورد. از مباحثی که در کلینیک روانشناسی ومشاوره مطرح است مانند :

تغییرات در روابط خانوادگی

مناقشه

مسائل مربوط به سلامت    

اعتیاد

تروما

طلاق / جدایی

ارتباطات

 

 


 

مشاوران خانواده در کلینیک مشاوره انتخاب نو به خانواده کمک می کنند الگوهای خود را تشخیص دهند، از نقاط قوت برخوردار شوند و به همه اعضای خانواده را در این فرایند کمک کنند.

در مشاوره خانواده توسط دکتر روانشناس در مرکز مشاوره ازدواج به شیوه ی تعامل افراد خانواده توجه می شود و بعد از ارزیابی اقدام به حل مشکلات ارتباطی توسط دکتر مشاور می شود.همچنین روانشناس خانواده با تشخیص و درمان اختلالات روانی در خانواده می تواند در بهبود بهداشت روانی خانواده تاثیر داشته باشد.

وجود بحران هایی در خانواده ها مانند طلاق و مرگ می تواند تاثیر منفی و مخربی به افراد داشته باشد که روان شناس  می تواند از  رویکرد جامع در سلامت روانی افراد استفاده کند و همچنین  بهترین دکتر روانشناس در مرکز روانشناسیالگوهای رفتاری ناکارآمد را شناسایی کرده و رفتار های سالم را جایگزین آن ها می کند.