وقتی خودتان را عمیقاً دوست نداشته باشید عشقتان به دیگران  شرطی می شود. ممکن است عاشق کسی باشید؛ چون نیاز دارید که او هم به شما عشق بورزد یا چون انتظارات خاصی از عشق کسی دارید.  اما وقتی خودتان را بی قید و شرط دوست داشته باشید هیچ نیازی ندارید که در قبال عشقی که می دهید چیزی دریافت کنید .

 

عشق ورزیدن به خودتان کمک می کند  تا خودتان را کم کم بشناسید.  این قضیه از چند طریق به شما کمک می کند می توانید در مورد چیزهایی که می خواهید یا نیاز دارید آگاهانه تر تصمیم بگیرید و باعث می شود نظرات دیگران را زیاد جدی نگیرید و در پایان روز می بینید که لذت بیشتری برده اید و این قضیه بسیار شگفت انگیز است؛ شما بقیه عمرتان را با خودتان سپری خواهید کرد. 

 مشاور خانواده می‌گوید از ان جا که هیچ کس این موضوع را در دبستان یا حداقل در دبیرستان و دانشگاه به  ما یاد نداده اند  هرچه بیشتر درباره این خلاً اگاهی پیدا کنیم بهتر است. 

روانشناس مشاور تاکید می کند اکثرمان میدانیم این کار را چگونه انجام دهیم اما گاهی فراموش میکنیم به خودمان هم اهمیت دهیم. ممکن است اجازه دهیم افکارمنفی افسار گسیخته بتازند تا به حالت بحران برسیم استرسمان  به نقطه اوج برسد و نتیجه اش این شود که در گریه کنیم یا همه چیز را سر فرد دیگری خالی کنیم وقتی خودمان را بهتر بشناسیم، میتوانیم مدام گفت و گوهای مهرآمیزی با خودمان داشته باشیم و وقتی این کار را میکنیم متوجه خواهیم شد که خیلی هم بد نیستیم زندگی آسان نیست؛ بنابراین ورای هر چیز دیگری که دارد اتفاق می افتد باید به خودتان یادآوری کنید این تقصیر شما نیست که افکاری منفی به ذهنتان می رسند. شاید در کودکی چیزی را والدینتان یا معلم به شما گفته است. یا شاید با فضای مجازی که انسانهای فوق العاده زیبایی را نشان می دهند و باعث می شوند فکر کنید که آنها همیشه لبخند می زنند و بی نهابت  خوشحال هستند و البته که هرکس در دنیای مجازی بهترین بخش از زندگی اش را نشان می دهد. و در نتیجه افکار منفی در ذهنتان رژه می روند و احساسات بسیار منفی نیز با آنها همراه می شوند حسادت ،اندوه ،آزار، عصبانیت احساسات بسیار زیاد دیگر حضور این احساسات منفی ممکن است همیشه هم تقصیر شما نباشد اما شما مسئول آنها هستید در واقع مهم نیست چه کسی باعث شده در زندگی احساس مزخرفی به شما دست دهد و نباید توجه کنید این افکار چگونه وارد ذهنتان شده اند بلکه مسئولیت دارید تصمیم بگیرید با آن افکار چه کنید.و مهم این است که به آن افکار بدون قضاوت نگاه کنید. 


روانشناس مشاور می گوید اگر مدت زیادی است که با فردی وقت می گذرانید  و کسی که مدام میگوید تو چه آدم مسخره ای هستی و جمعش کن ممکن است کم کمحرفهایش را باور کنید. اگر چنین دوستان مزخرفی دارید و هنوز آنها را از زندگی تان حذف نکرده اید، زمانش رسیده تا ارتباطشان را با زندگیتان قطع کنید.

وقتی ذهنتان را آرام میکنید بهتر میتوانید خودتان را مجهز کنید تا با آن افکار زشت کنار بیایید و این را بدانید که افکار و نگرانی های منفی برای همیشه ناپدید نمی شوند. حرف ما این است که وقتی از آن افکار آگاهی پیدا کنید و ذهنتان را آرام کنید خیلی بهتر می توانید از پس افکار منفی بربیایید و هدفمندتر به آنها نگاه کنید یا به عبارتی آنها را دور بریزید و درست همان زمان است که میتوانید به آن افکار شکل جدیدی دهید. 

و شما با گفتن حرفهای مهرآمیز به خودتان قدم بزرگی برداشتید، قدمی که طبیعتاً باعث میشود حس بهتری داشته باشید و برخی از چیزهای بد کم کم از زندگیتان خارج شوند. طبق نظر مشاور خانواده کاری که دارید انجام میدهید پیاده شدن از چرخه گفتن حرفهای نامناسب به خودتان استفاده کنید. وقتی از تأثیر این افکار آگاهی نداشته باشید میبینید بی هیچ دلیلی حالتان بد است و ممکن است به دام این جملات منفی بیفتید که من زیاد خوب نیستم و حتی بی آنکه بدانید آنها را با خودتان تکرار کنید، اما وقتی شروع کنید به آرام کردن ذهنتان  میتوانید صدای افکارتان را بلند و واضح بشنوید و آنها را در همان جا ایست کنید و دوست بهتری برای خودتان باشید. این عشق به خود سفری است که تا آخر زندگیتان طول میکشد این قضیه یک شبه اتفاق نمی افتد حتی ممکن است تمرینی همیشگی باشد؛ چون همیشه اتفاقات جدیدی میافتند که ممکن است ما خودمان را زیر سؤال ببریم هیچ اشکالی ندارد همین که  عشق به خود را قوی کنید به طور طبیعی در این قضیه بهتر خواهید شد. برای کشب اطلاعات بیشتر در این زمینه با کلینیک روانشناسی در ارتباط باشید.