برخی از شیوه های ارتباطی هستند که با دیگران ما را از محبتی که می توان جریان ساخت، باز می دارد و در واقع باعث می شود که آن محبتی که می خواستیم شکل نگیرد و از آن جایی که محبت یکی از موارد ضروری در ارتباط است نبود آن آسیب های زیادی را برای خود افراد و همچنین رابطه شان ایجاد خواهد کرد. در ادامه به برخی از شیوه های ارتباطی که باعث از بین رفتن محبت می شود را بیان می کنیم.

قضاوت اخلاقی:

بر اساس گفته مشاوران قبل ازدواج یکی از شکل های ارتباط که باعث از بین رفتن محبت می شود، قضاوت اخلاقی است. یعنی غلط یا اشتباه دانستن آن چیزهایی مه متناسب و هماهنگ با ارزش های ما نیستند. این نوع قضاوت ها معمولا این گونه بیان می شوند که تو تنبلی، تو خودخواهی و ..... سرزنش، اهانت، تحقیر، برچسب زدن، انتقاد، مقایسه و عیب جویی همه شکل هایی از این نوع قضاوت هستند. پیش داوری هایی نظیر درست بودن و یا غلط بودن باعث میشود که مردم و رفتارهایشان را به دو تقسیم شود و در واقع رفتار او را قضاوت می کنیم. زمانی که رفتار طرف مقابل را مورد پیش داوری و قضاوت قرار می دهیم در واقع به جای این که به دنبال حل کردن مشکل و رفع نیاز ها و شناسایی آن ها باشیم به تحلیل میزان غلط بودن آن ها می پردازیم و این کار جز فاصله انداختن و سست کردن محبت چیز دیگری به همراه ندارد. درواقع زمانی که از این رفتار استفاده می کنید خودآگاه یا ناخودآگاه محبت را از طرف مقابل دریغ می کنیم و به جای این که با مهارت هایی محبت را بین همدیگر بیشتر کنیم، آن را از بین می بریم.

مقایسه کردن:

اگر کسی می خواهد زندگی را برای خود تلخ کند، کافی است که خودش را با دیگران مقایسه کند. وقتی درگیر مقایسه می شویم احساس بدبخت بودن می کنیم و بعد افسردگی سراغمان می اید زمانی که دیگران را مورد مقایسه قرار می دهیم نیز چنین شرایطی ایجاد می شود و همه این حالات بد را برای طرف مقابل رقم می زنیم و در نهایت آن چه که به همراه خواهد بود کاهش محبت و فاصله است. پس اگر می خواهید همدیگر را با عشق درگیر سازید و محبت بینتان در جریان باشد از مقایسه کردن به شدت پرهیز کنید.

انکار مسئولیت:

طبق نظر مشاور مورد دیگر که باعث از بین رفتن محبت می شود انکار مسئولیت است. ما مسئولیت خود را نسبت به اعمالمان به خاطر موارد زیر انکار می کنیم. یکی از آن ها فشار، دستور گرفتن از فرد دیگر، عادت کردن و یا به دلیل رفتار دیگران باشد. زمانی که ما از انجام کارها و یا مسئولیت هایی که به عهده داریم طفره می رویم و آن ها را انکار می کنیم بسیار فاجعه ساز خواهد بود. یکی از موارد مهمی که در ازدواج ها به آن اشاره می شود که وجود آن اهمیت دارد قبول کردن مسئولیت هاست. درواقع زمانی که شما وارد رابطه می شوید در نقش خود مسئولیت هایی دارید که انجام دادن آن ها باعث روند خوب در رابطه تان می شود اما اگر از آن ها کوتاهی کنید و یا انکار کنید سبب بروز مشکلات و اختلافات زیادی خواهد شد که حز ناراحتی و کاهش محبت چیزی را به همراه نخواهد داشت. و در کنار موارد گفته شده که می توانیم درباره مسئولیت مطح کنیم این است که هر فردی مسئول احساسات، افکار و رفتار خود است و هیچ کس نمی تواند در آن ها دخالتی داشته باشد. و کاملا بستگی به خودمان دارد که در مقابل اتفاق های اطرافمان چه واکنشی داریم و چه احساسات و رفتاری را نشان می دهیم و یا چه فکری می کنیم. و نباید فراموش کنیم که دیگران مسئول افکار و احساسات ما نیستند. زمانی که باور ما بر این باشد که دیگران باعث ایجاد احساسات و افکار بد در شما شده که جز کاهش محبت و دوری و فاصله گرفتن چیزی به همراه نخواهد داشت. اما زمانی که بپذیرید کنترل آن ها به عهده خودتان است و مسئولش هستید می توانید کنترل بهتری روی آن ها داشته و روابط خوبی با اطرافیانتان داشته باشید. 

وجود همه ی ما انسان ها با دریافت محبت انرژی می گیرد و همه انسان ها از آن لذت می برندو در طول زندگی ما از این راه های مضر به شکل خود آگاه یا ناخودآگاه آموخته ایم و این اموخته ها سبب می شوند به گونه ای حرف بزنیم و رفتار کنیم که به خود یا دیگران آسیب برسانیم همانطور که گفتیم قضاوت اخلاقی یکی از کارهای اشتباهی است که اشاره به بدی و اشتباه در افراد دیگر دارد کهمورد قبولما نیست و در نتیجه راه محبت بین ما را می بندد. مورد دیگر مقایسه است که می تواند راه محبت را کمرنگ کند و دیگری انکار مسئولیت بود که فراموش می کنیم که مسئول افکار و رفتار و احساسات خود هستیم.اگر که هرکدام از موارد گفته شده را در رابطه تتان شناسایی کردید سعی کنید که به بهترین شیوه آن ها را از زندگی تان حذف کنید و کنار بگذارید و به جای آن عادات مثبت که می تواند محبت بیشتری را برایتان به همراه داشته باشد را در نظر بگیرید. اگر که در رابطه تان با مشکلی مواجه شدید که توانایی حل آن را ندارید و این مکشلات کیفیت زندگی تان را تحت تاثیر قرار داده است سعی کنید که در مناسب ترین زمان ممکن ان را حل کنید تا قبل از این که این مشکلات مانند آواری به رابطه تان ضربه و آسیب وارد نکند و به این منظور از مراکز روانشناسی کمک و راهنمایی دریافت نمایید.