در زندگی مشترک پستی ها و بلندی های زیادی وجود دارد که در مواجه شدن با این پستی و بلندی ها رعایت اصول گفتگو و گوش دادن دشوار می شود ولی ضروری نیز هست. مشاوره ازدواج نشان می دهد که در چنین شرایطی ، خشم و رنجش به شما می گوید که خطری در راه است و موقعیتی است که می تواند پیوند محبت آمیز شما را به ستیزه جویی و مخالفت تبدیل کند.به مواردی که در ادامه اشاره می کنیم توجه داشته باشید که برایتان بسیار مفید خواهد بود.

خوش زبانی:

زبان راه ارتباطی محتویات ذهن ماست که در رابطه به کار می گیریم. بنابراین همه ی این ها نشان دادن مهربانی و صمیمیت یا خصومت و ... در نحوه انتخاب واژگان مثبت یا منفی و یا زننده شما، تعیین کننده نتیجه نهایی واکنش مقابل در گفتگو است.

کنترل هیجانات:

کنترل هیجانات تنها در بعد منفی و مخرب آن خلاصه نمی شود و گاهی نشان دادن هیجانات مثبت به صورت افراطی می تواند از اثربخشی مذاکره بکاهد .

نیازهای خود را بیان کنید.

مشاور روانشناس تاکید می کند که آشکار کردن و شناساندن نیازهای خود خیلی دشوارتر از آنی است که فکر می کنید. منظورمان این نیست که نسنجیده هر چه را فکر می کنید نیاز دارید بیان کنید. از پاسخ های سطحی خودداری کنید. بیشتر مردم نمی توانند نیازهایشان را به خوبی بیان کنند و آن ها می دانند که نیازهایی دارند و ارضای آن نیازها چه احساس خوبی به ان ها می دهد و براورده نشدنشان چه احساس بدی. ولی بیان کردن نیازهایمان به زبان، می تواند خیلی دشوار باشد.

 نکته دیگر این است که بعضی از افراد با وجود آگاهی از نیازهایشان، اغلب از گفتن آن ها به همسرشان خودداری می کنند. بعضی از افراد می ترسند با گفتن خواسته هایشان موجب جدال و کشمکش شود و فکر می کنند که هیچ وقت نمی توانند به خواسته شان برسند و در نتیجه نسبت به هم خشمگین تر می شوند و بالاخره خطرناک ترین عذر و بهانه که از زوجین می شنویم این است که او باید بدون این که من بگویم و بخواهم متوجه نیازم شود. اگر همسرتان یکی از نیازهای شما را ارضا نمی کند خودتان مسئول این امر هستید و انتقاد از همسرتان به علت تشخیص ندادن و ارضا نکردن نیازهایتان، وقتی خودتان از آن خبر ندارید کاری بسیار غیر منصفانه است. برای کسل آگاهی بیشتر مرکز مشاوره می تواند به شما کمک کند.

نقش آگاهی:

طبق مطالعات مشاوره ازدواج هدف از مشاهده خودتان شناخت نقاط درد است تا بتوانید موانع درونی تان را شناسایی و خودتان را درمان کنید. و این باعث می شود که بدانید چه مواردی باعث عملکرد ضعیف تحصیلی، شغلی یا روابط اجتماعی تان می شود. و متوجه می شوید که چگونه باعث اشفتگی عاطفی و .. می شوید.

با همسرتان همان طور رفتار کنید که انتظار دارید با شما رفتار کند.

احترام، مهربانی، توجه و.... مواردی هستند که هر فردی به آن ها ارزش قائل است و از طرف مقابلش می خواهد اما قبل  از آن باید خودش آن ها را انجام دهد. رابطه عاطفی رابطه ای دو سویه است و هر دو طرف باید برای آن تلاش کنند و از آن غافل نشوند. اگر یکی از طرفین خودش رفتارهایی را مراعات نکند ولی انتظار داشته باشد که طرف مقابش آن رفتار ها را انجام دهد، رابطه به درستی پیش نخواهد رفت و همواره با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در یک رابطه هر دو طرف باید برخی رفتار ها را انجام دهند و از انجام برخی دیگر صرف نظر کنند و هر دو به یک اندازه تلاش کنند

وقتی به شما نیاز دارد کنارش باشید.

هر فردی به خاطر ناراحتی، غم، مشکلات شغلی، بیماری، مالی و یا حتی مسائل زندگی زناشویی نیاز داشته باشد که همسرش در کنارش باشد و یا حتی در بسیاری از مسائل مثبت زندگی نیز دوست دارد که همسرش کنارش باشد. مشاور روانشناس در چنین شرایطی تاکید می کند که  زوجین باید در کنار هم باشند و از یکدیگر حمایت کنند در غیر این صورت ناراحتی ها بیشتر خواهد شد. البته وجود حد فاصله و مرز بین زوجین نیز از موارد ضروری است که باید رعایت شود ولی توجه و درک یکدیگر در بسیاری از موارد زندگی و در کنار همسر بودن باید رعایت شود.


دوست داشتن را فراموش نکنید.

وقتی ازدواج کنید که به همسرتان عشق می ورزید و دوستش دارید، بدانید که دوست داشتن و مهر عمیق پایدار می ماند. به عبارت دیگر توانایی عشق ورزیدن و دوست داشته شدن نیز از موارد مهم ازدواج است. هر فرد باید توانایی ابراز مهربانی، همدلی، علاقه و ... را داشته باشد در غیر این صورت ایجاد صمیمیت دشوار خواهد بود و در نتیجه ازدواج موفق نخواهد بود.

مسئولیت کارهایی که می کنید را به عهده بگیرید.

شما و همه ی افراد خانواده تان باید پاسخگوی کامل انتخاب های خود باشید . انتخاب های شما در محدوده مسئولیت های شما هستند و این اتنخاب ها هزینه هایی به همراه دارند و روی کسانی که با آن ها زندگی می کنید نیز تاثیر می گذارند پس مسئولیت همه ی کار هایی که می کنید را به عهده بگیرید و آن ها را انکار نکنید زیرا که این کار شرایط را بد تر می کند. برای این که بتوانید به شکل گسترده تری آگاهی پیدا کنید از مشاوران مرکز مشاوره راهنمایی دریافت نمایید.

.