برخی از مردان هستند که ممکن است ارتباط شما با آن ها دشوار باشد و دچار ناراحتی ها و ناکامی هایی شوید به همین دلیل قبل از هر تصمیم مهمی نسبت به آن آگاهانه فکر کنید. در ادامه برای آشنایی بیشتر این مردان را معرفی می کنیم.

رقابت جویان حسود:

طبق نظر روانشناس مشاور این مرد کسی است که با شما رقابت می کند و حرف شما را قطع می کند و مخالفت می کند و سعی می کند که از شما برتر باشد. این مردان بسیار حسود و رقابت جو هستند و همیشه نظر مخالف می دهند و انتقاد می کنند و به شکل خصمانه حرف می زنند و سخنان شما را نادرست می دانند . این مردان همواره به دنبال این هستند که نسبت به همسرشان احساس برتری داشته باشند و به همین دلیل با هر گفته همسرشان، هر قدر که مهم و درست باشد، مخالفت می کنند. تند حرف زدن یکی از ویژگی های دیگر آن هاست و به ندرت اجازه می دهند که شما حرف بزنید. و تنش و اضطراب زیادی در لحن صحبت کردن آن ها وجود دارد و حتی این مورد در زبان بدن آن ها نیز دیده می شود و در بین حرف هایشان طعنه، حقارت، خشم و عصبانیت را می توان دید. 

مردان به ظاهر آرام ولی در باطن آتشفشان هایی فعال:

بر اساس مطالعات روانشناسی ازدواج این مردان همه چیز را در درون خودشان نگه می دارند و احساس واقعی خود را هیچ وقت نشان نمی دهند و زمانی که ناراحت هستند آن را نشان نمی دهند و از لحاظ روانی در عذاب هستند و زمانی که تحت فشار قرار می گیرند خشم و عصبانیتشان فوران می کند.. این قبیل مردان ممکن است با کلمات خوب و محبت آمیز با شما حرف بزنند و بگویند که از محبت های شما خوشحالند ولی در اصل آن ها احساس خوشحالی ندارند و به گونه ای رفتار می کنند که گویی طرف شما هستند و از شما حمایت می کنند ولی این گونه نیست و به طرز غیر منتظره ای شما را به باد سرزنش و انتقاد می گیرند. این مردان به شما طعنه می زنند و اگر رازی به آن ها بگویید به طور غیر منتظره علیه شما استفاده می کنند و بعد می گویند که شوخی کرده اند ولی هدف آن ها در واقع از بین بردن آرامشتان بوده . این مردان عصبانیتشان را به شکل مستقیم نشان نمی دهند و به شکل خصومت آمیز با شما حرف می زنند. گروه دیگری از مردان هستند که کم حرف هستند و هر چیزی که باعث ناراحتی شان شود مخفی می کنند و نمی گویند که چه چیزی آن ها را آزار می دهد و به جای آن زخم های درونی شان بزرگ تر می شود تا این که یک روز برای مسائل جزئی مثل آتشفشان فوران می کند. این مردان در مورد احساسات واقعی شان صحبت نمی کنند و هدف آن ها این است که همه چیز را آرام نشان دهند و طوفان راه نیندازند و به همین دلیل آرام، ساده و آسان گیر به نظر می رسند.

مردان خودخواه:

بر اساس مطالعات بهترین مشاور خانواده این دسته از مردان با حرف هایشان دیگران را تحقیر می کنند و می خواهند به آن ها ثابت کنند خودشان از همه بهترندو تحقیر های آن ها اغلب جزئی و پیش پا افتاده است و از آن جایی که آن ها سعی می کنند همیشه بحث ها را به نفع خودشان پیش ببرند نمی توانید الگوی خاصی پیدا کنید و فکر می کنند که خودشان خیلی باهوشند و فقط عقاید و نظرات خودشان مهم است. آن ها به شدت مجذوب خود بوده و به ندرت به وقت و نظر دیگران توجه می کنند و اگر که شما به آن ها شکایت کنید مخالفت و انتقاد می کنند و متهم می کنند که به حرف آن ها توجه ندارید.و لحن آن ها خشک و خشن است و سرشار از غرور و اقتدار است.

دروغ گویان:

این قبیل افراد خیلی از خود تعریف و تمجید می کنند و حتی اگر حرف هایشان را باور نکنید آن ها انقدر خودشان را موجه جلوه می دهند که کم کم حرف هایشان را باور می کنید و به شما اعتماد به نفس می دهند و به همین دلیل دوست دارید که در کنارشان باشید و در اولین ملاقات بسیار صمیمی به نظر می رسند اگر نتوانند آن چه را که از شما انتظار دارند دریافت کنند، به بد اخلاق و ترش رو می شوند و اگر به دلیل دروغگویی و فریب کاری مورد اتهام قرار دهید خودتان را متهم می کنند و سعی می کنند شما را متقاعد کنند که مشکل از خودتان است و به حرف های آن ها توجه نداشته اید. و توانایی خاصی در پیچاندن دارند و دقیقا می دانند که چه بگویند که بحث ها به نفع خودشان تمام شود.

مردان کنترل گر عصبانی:

در کلام این دسته از مردان خشونت دیده می شود و دائم از حرف ها و کلمات و جملات خشن استفاده می کنند و همیشه برای این کار اماده اند و داد و فریاد راه می اندازند و حرف های شما را قطع می کنند و سعی می ککند که مانع آزادی شما باشند و اگر سعی کنید جلوی آن ها بایسنید تهدید می کنند و متاسفانه بحث و جدل کلامی با چنین مردانی به سرعت به دعوای فیزیکی تبدیل می شود.

مردان فضول:

طبق نظرمشاوران مراکز مشاوره مردانی که از پشت خنجر می زنند در کار دیگران دخالت می کنندو به گونه ای است که گویی مربوط به زندگی خودشان است و ان ها انقدر با دخالت هایشان در مواضع شما نفوذ می کنند تا از شما سودی ببرند یا شما را به کاری که دوست دارند، مجبور کنند.

مردان مخرب:

این افراد به نیمه خالی لیوان توجه دارند و به نیمه دیگر ان توجه ندارند و فقط به نقاط منفی و بد توجه دارند و زندگی شان پر از چیزهای منفی استو حتی اگر اتفاق خوبی در زندگی آن ها رخ دهد تمام تلاششان را می کنند تا شرایط را خراب جلوه دهند و خودشان را خراب و سرزنش می کنند.