بیماری روانی در یک فرد از خانواده می تواند منازعات و سردرگمی را در واحدهای خانواده ایجاد کند. مشاوره خانواده توسط دکتر روانشناس در  مرکز روانشناسی انتخاب نو مسیری را فراهم می کند که از طریق آن اعضای خانواده می توانند درمورد وضعیت عزیزشان بیشتر بدانند و به او کمک کنند.

مشاور خانواده کیست ؟

افراد خانواده به کمک روانشناس خانواده می توانند در مورد نقش خود در حمایت از نوجوانان و بازگرداندن سیستم خانواده یاد بگیرند. بنابراین،روانشناسی خانواده و خانواده درمانی بسیار مفید است .مشاوره خانواده خوب توسط متخصص روانشناس یک درمان مؤثر برای جوانان با اضطراب، افسردگی، ADHD، سوء مصرف مواد و سایر شرایط سلامت روانی می باشد. مرکز مشاوره و روانشناسی انتخاب نو با استفاده از مشاوره خانواده به مشکلات خاص خانواده ها می پردازد همچنین دکتر روانشناس خانواده را به عنوان یک نظام روابط ، رفتار ها و الگو ها در نظر میگیرد و از این راه به افراد کمک می کند.

والدین می توانند نمونه هایی از موقعیت های دشوار، درگیری ها و چالش های عاطفی را به مشاور خانواده مطرح کنند و بر اساس هدایت متخصص مشاوره به طور هماهنگ برای کمک به خانواده حرکت کنند.درمانگر خانواده به احتمال زیاد از منابع رایج تنش و یا درگیری در خانواده، هر گونه سابقه آسیب و سوء استفاده در میان اعضای خانواده و سایر اطلاعات شخصی که می تواند در تعیین اهداف درمانی خانواده کمک کند، اطلاعات کسب کند. برای این که مشاوره تخصصی سودمند باشد همه افراد باید صادقانه و متعهد به روند باشند. همانطور که در کلینیک مشاوره با استفاده از مشاوره ازدواج  انتظار می رود، هر فرد به طور آگاهانه افکار و احساسات خود را به اشتراک بگذارد و در مورد نقش آنها در خانواده و درگیری های آن ها سخن بگوید.

 

 

 مشاوره خانواده در مرکز روانشناسی انتخاب نو چه کمکی به خانواده می کند؟

هدف متخصص روانشناسی خانواده در کلینیک روانشناسی، هدایت یک خانواده در ارزیابی مشکلات آن و ایجاد استراتژی های سازنده برای غلبه بر آنها است. در انجام این کار، روانشناس مشاور در کلینیک مشاوره روانشناسی انتخاب نو به اعضای خانواده کمک می کند چشم انداز خود را نسبت به یک واحد پایدار و شاد خانواده توسعه دهند. علاوه بر این، مشاور به خانواده در ایجاد راه برای رسیدن به زندگی ایده آل حمایت خواهد کرد.