برخی از موارد هستند که باعث می شود مانع گوش دادن حرف های دیگران شود . گوش کردن فعال از مهارت های بسیار مهم ارتباطی می باشد و نقش مهمی را ایفا می کند . بر اساس مطالعات روانشناسی قبل ازدواج در ادامه مواردی که مانع گوش دادن می شوند را بیان می کنیم .

حقیقت : 

اگر که همواره اعتقاد داشته باشید که حق با شما است و دیگران اشتباه می کنند و به جای این که آشکارا احساس خود را مطرح کنید و همچنین به جای این که به درک اندیشه و احساس دیگران توجه داشته باشید ، به هر ترتیب که شده نظر خود را ثابت کنید .

سرزنش :

طبق نظر روانشناس آنلاین شبانه روزی اگر که همواره به این معتقد هستید که همه چیز تقصیر دیگران است و خود را صد در صد بی گناه می دانید و می گویید که این حق شما است که او را سرزنش کنید . اما سرزنش کردن یکی از مواردی است که رابطه را به شکل بسیار زیادی تحت تاثیر منفی قرار می دهد و از طرفی چون همواره فرد سعی در بی گناه جلوه دادن خود دارد از گوش دادن به حرف های طرف مقابلش سر باز می زند و نمی تواند او را درک کند .

نیاز به قربانی بودن :

اگر که به حال خود متاسف هستید و معتقد هستید که دیگران از روی خود خواهی با شما برخورد می کنند و انصاف ندارند . بی تمایلی لجوجانه ی شما به اقدامی که وضع را بهتر کند به دیگران این برداشت را می دهد که شما نقش قربانی بودن را دوست دارید . 

خود فریبی :

هرگز به ذهنتان نمی رسد که در ایجاد مسئله ای نقش داشته باشید زیرا نمی توانید تاثیر نقش خود را روی دیگران ببینید . برای مثال ، ممکن است که از غر زدن همسرتان شکایت کنید اما فراموش می کنید که بار ها به قولی که داده اید وفا نکردید . و یا ممکن است شکایت کنید که شوهرتان یک دنده و لجوج است و حاضر نیست که به نظرات شما گوش دهد اما متوجه نیستید که به طور دائم با هر چه او می گوید مخالفت می کنید . 

حالت تدافعی :

به قدری از انتقاد می ترسید که تحمل شنیدن یک کلمه منفی یا حرف نا موافق را ندارید . به جای گوش دادن و به جای این که در سخنان دیگری نکته ی مثبتی پیدا کنید و پیوسته در مقام دفاع از خود هستید .

حساسیت اجبار :

از تسلیم شدن می ترسید و دیگران را کنترل کننده و سلطه جو می یابید و احساس می کنید که باید در برابر آن ها مقاومت کنید و به این شرایط ادامه می دهید و در نتیجه نمی توانید خوب طرف مقابل را گوش دهید و درک کنید .

متوقع بودن :

بر اساس مطالعات مشاوره تلفنی 24 ساعته همواره انتظار دارید که دیگران با شما برخورد بهتری داشته باشند و چون دیگران با شما برخوردی خلاف میل شما می کنند ناراحت می شوید . و به جای این که تلاش کنید از انگیزه های دیگران آگاه شوید ، اصرار بر غیر منطقی بودن آن ها دارید و معتقد هستید که حق ندارند که چنین احساس و رفتاری داشته باشند . 

خود خواهی :

می خواهید هر وقت که هر چیزی را خواستید در اختیار شما قرار دهند و اگر چنین نباشد فریاد اعتراضتان به هوا می رود و به طرز فکر و احساس بقیه ، بها نخواهید داد و برای آن ها ارزشی قائل نخواهید شد و کاملا فکرتان درگیر خودتان است و دیگران را در نظر نمی گیرید .

اعتماد نکردن :

در این شرایط افراد به سخنان دیگران گوش نمی دهند و اعتقاد دارند که اگر حرف های دیگران را گوش دهند و از حرف و فکر و اندیشه ی آن ها با خبر شوند ، از شما سوء استفاده خواهند کرد .

اعتیاد به کمک نکردن :

در حالی که اطرافیان از شما انتظار دارند که به حرف هایشان گوش دهید ، می خواهید که هر طور شده به آن ها کمک کنید . وقتی که دوستان یا فردی از خانواده از احساس بد خود شکایت می کنند ، پیشنهاد کمک می دهید و برایشان تکلیف مشخص می کنید . در این شرایط آن ها به جای تشکر از شما ناراحت می شوند و به شکایت خود ادامه می دهند و در نتیجه هر دو طرف آزرده خاطر می شوند . 

طبق نظر مشاوران بهترین مطب روانشناسی در جریان مشاجره با دوست یا همسر خود ، ممکن است بدون چون و چرا حق را به خود بدهید و سعی کنید دیگران را به قبول نظرات خود مجبور کنید و هر چقدر برای آن تلاش کنید ، مشاجره و بحث بیشتر خواهد شد . و علت این موضوع این است که شما به واقع به سخنان آن ها گوش نمی دهید و در نتیجه افراد فکر می کنند که احساساتشان را نادیده می گیرید و در نتیجه صدایشان را بلند تر می کنند تا شاید که شما را به گوش دادن تشویق کنند . ممکن است که از رفتار خود آگاه نباشید . همه ی افراد در ارتباط خود این مشکل را دارند که خود را بر حق می دانند و این شیوه هرگز به کسی کمک نکرده و نمی کند . وقتیدر هر شرایط ناراحتی می خواهید به هر ترتیب ثابت کنید که حق با شماست ، این کا را نکنید و همواره از خود دفاع نکنید . بلکه سعی کنید حرف های طرف مقابل را گوش داده و آن ها را درک کنید در این صورت است که می توانید مشاجره ها را حل کنید و یکدیگر را بفهمید .