ازدواج یکی از اتفاق های مهم زندگی هر فردی می باشد و برای این که رابطه ای لذت بخش داشته باشیم باید مهارت های لازم را به خوبی بلد باشیم . متاسفانه هیچ گونه آموزشی برای آگاهی از مهارت های ارتباطی به ما یاد داده نمی شود و این در حالی است که آگاهی از مهارت های ارتباطی نقش حیاتی را در رابطه ی زوجی دارد و آگاه نبودن به آن ها صمیمیت و عشق را از بین خواهد برد و رابطه را با خطرات زیادی رو به رو خواهد کرد . اما برای این که بتوانید زندگی مشترک خود را به خوبی پیش ببرید می توانید از بهترین روانشناس خانواده راهنمایی و کمک دریافت کنید و این مهارت ها را از سوی آن ها آموزش ببینید و با تمرین و تکرار آن ها را در زندگی خود به شکل عادت در بیاورید . در ادامه به اشتباهات رایجی که رابطه را با خطر مواجه می کند و ناراحتی و مشاجره را بیشتر می کند را بیان می کنیم .

سرزنش کردن :

افرادی که همسرشان را به دلیل اشتباهات گذشته مدام سرزنش می کنند در واقع به شکل سو استفاده می شود و افراد برای این که حقایق و مشکلات اکنون رابطه را نبینند خود را با گذشته درگیر می کنند و آن ها را در هر بحث و دعوایی یاد آوری می کنند . فرد با یاد آوری اشتباهات گذشته و سرزنش کردن به خاطر آن ها احساس گماه را در طرف مقابل ایجاد می کند و این در حالی است که فرد هیچ احساس مثبتی از این کار پیدا نخواهد کرد . زوجین زمانی که با مشکلی مواجه می شوند باید تمام انرژی خود را صرف حل کردن آن کنند و نباید با بیان اتفاقات گذشته بحث را بیشتر کنند و از موضوع اصلی فاصله بگیرند . این کار انرژی و وقت زیادی را از هر دو طرف می گیرد و باعث می شود که مشکلات حل نشده باقی بمانند و به مرور زمان این شیوه می تواند به شدت رابطه را تهدید کند . زمانی که زوجین یکدیگر را انتخاب می کنند باید فرد را با تمام اشتباهات گذشته اش نیز بپذیرند و در این صورت است که می توانند زندگی بهتری را داشته باشند .

ذهن خوانی :

طبق نظر مشاور روانشناسی زوجین به جای این که به شکل واضح خواسته ها و انتظارات خود را بیان کنند توقع دارند که طرف مقابلشان خودش آن ها را بفهمد و تشخیص دهد . اما چنین چیزی امکان پذیر نیست و قثط ناراحتی را ایجاد خواهد کرد و نشان می دهد که افراد برای ایجاد صمیمیت و راحتی در ارتباط با یکدیگر تواناای لازم را ندارند و به عبارتی نمی توانند رابطه ی خوبی با یکدیگر بر قرار کنند . زوجین باید خواسته ها ، نیاز ها و احساساتشان را به طور واضح مطرح کنند و بیان ککند که چه کاری خوشحالشان می کند و چه کاری ناراحتشان می کند و یا چه چیزی از طرف مقابل می خواهد .

تهدید به قطع رابطه :

در رابطه عاطفی کاملا طبیعی است که گاهی از طرف مقابلتان ناراحت شوید و برنجید اما متعهد بودن به فرد مقابل ارتباطی با این موضوع ندارد . افراد زمانی که رابطه ای را با هم آغاز می کنند باید در هر شرایطی نسبت به هم متعهد باقی بمانند و نباید در هر مشکلی تهدید به قطع رابطه را مطرح کنند . این به مرور زمان باعث می شود که فرد احساسات و حرف هایش را سرکوب کند و آن ها را مطرح نکند و این باعث می شود که به مرور زمان تحساس صمیمیت را کاهش خواهد داد .

حسادت :

طبق نظر مشاوران مطب روانشناسی تهرانی خوب چک کردن موبایل و ایمیل همسر ، تعقیب کردن ، سر زدن های نا گهانی به محل کار همسرتان بسیار اشتباه است . پایه ی اصلی هر رابطه ای اعتماد است و باید بر اساس آن شکل بگیرد . کنترل کردن و حسادت بیش از حد می تواند مشکلات اساسی را به بار بیاورد و زوجین باید این احساسات را در خود حل کنند وآن ها را مدیریت کنند ولی اگر این کار تکرار کنید شریک عاطفی تان را از دست خواهید داد زیرا رفتار های کنترل گرایانه و نبود اعتماد رابطه را از بین خواهد برد .

حل نکردن مشکلات :

زمانی که مشکلی به وجود می آید زوجین باید با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند و درباره ی آن صحبت کنند و احساسات خود را بیان کنند و در جست و جوی راه حل برای حل آن باشند . حل نکردن آن ها و سرپوش گذاشتن روی مشکلات به مرور زمان مشکلات بیشتری را به وجود می آورد . 

مهارت های زناشویی در زندگی مشترک بسیار اهمیت دارد و زوجین باید به طور کامل نسبت به آن ها آگاه باشند و از همه مهم تر هر دو طرف آن ها را استفاده کنند به همین دلیل زوجین می توانند با تلفن روانشناسان تماس بگیرند و اطلاعات لازم را دریافت کنند .